مشخصات

موارد دیگر
مهدی مهدوی
2 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
لذت دنیا...
داشتن کسی ست

که دوست داشتن را بلد است

به همین سادگی...!

این روزها

گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود آنرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا!

زیبا

برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی...

هر دوره گردی لیلی نیست...

هر رهگذری مجنون...

و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی آمد و هم نشینت شد

در چشمانش باید

رد آسمان رد خدا باشد

و باید برایش

از من گذشت

تا به

ما رسید...
"فریدون مشیری"

مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند.

انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
حتی از فاصله های دور...
از انتهای افق‌های دور و نزدیک..
انگار.
جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند..
یک روزی ..
یک جایی هست که باید با هم ، برخورد کنند...
آنوقت...
میشوند همدم،
میشوند دوست،
میشوند رفیق..
اصلا میشوند هم شکل...
مهرشان آکنده از همه ....
حرفهایشان میشود آرامش...
خنده شان،
کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان..
نباشند دلتنگشان میشوی..
هی همدیگر را مرور می کنند..
از هم خاطره می سازند....
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند..
و یادمان باشد..
حضور هیچکس در زندگیمان اتفاقی نیست.