مشخصات

موارد دیگر
ممد آقا ✅
52 پست

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
دزدی مقادیر زیادی پول دزدید، دزد دیگری هم به کاهدان زد و مقداری کاه دزدید

هر دو را گرفتند و نزد قاضی بردند . قاضی دزد پول را آزاد کرد و دزد کاه را به دو سال حبس با اَعمال شاقه محكوم كرد .
كاه دزد به وكیلش گفت : چرا قاضی پول دزد را آزاد كرد و من كه فقط مقداری كاه دزدیدم به دو سال حبس با اَعمال شاقه محكوم شدم ؟!

وكیل گفت : آخه قاضی ؛ كاه نمی خورد .!


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
هیچگاه درک نکردم چرا کافری که مریض میشود ، دچار عذاب الهی شده و مسلمانی که مریض شود دچار آزمون الهی؟
جهل نرم ترین بالشی است که انسان میتواند سر خود را بگذارد و بخوابد ...

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
میدونست من دوسش دارم
همینم نقطه ضعفم بود .

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
دل بردی از من به یغما ...

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
امشب شب آن نیست که از خانه روند
از یار یگانه سوی بیگانه روند

امشب شب آنست که جانهای عزیز
در آتش اشتیاق مستانه روندممد آقا ✅
ممد آقا ✅
در این جادو شبِ
پوشیده از برگِ گلِ کوکب...
دلم
دیوانه بودن
با تو را می‌خواست!


‌ثالث

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
آذری‌زبان‌ها وقتی میخوان برای کسی دعای خیر کنن،
بهش میگن «اَلین یار بوینونا»
یعنی «دستت دور گردن یار»...

همین‌قدر زیبا!

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
چرا کامنت میدین بعد پاک میکنید ؟

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند.
صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره (دستمزد) چند است؟ گفت: هیچ.
گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟
گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان:

گر تو قرآن بر این نمط خوانی
ببری رونق مسلمانی


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
دلم از دنیا گرفته شب من مهتاب نداره

روز من بی تو عزیزم حتی خورشیدم نداره

نگو که باور نداری عاشقم عاشقه خسته

نگو که تنهام میذاری با یه دنیای غمو غصه


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
من فکر میکنم
افضل عبادتها خواب بعداز ظهره . :)

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
خسته‌ایم !
کم می‌خندیم، حالمان خوب نیست،
باید دوباره عاشق شویم…


ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
این منم ...
با همه ی خاطره هایی که تویی .

ممد آقا ✅
ممد آقا ✅
باز دوباره صبح شد

صفحات: 1 2 3 4