مشخصات

موارد دیگر
Hana
85 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1476727425354546_thumb.jpg 1495894215332640_thumb.jpg 1464278124347797_thumb.png cdn.wisgoon.com.jpg
Hana
Hana
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست 8-)

Hana
Hana
مادرم گفت که عاشق نشوی ، گفتم چشم ,, چشم های تو مرا بی خبر از چشمم کرد8-)

Hana
Hana
مثـل یک مُعجـزه ای ..
علـت ایمـان منـی !.,

همـه هان ُ بلـه هستنـد ,
شمـا جـان ِ منـی ^_^

Hana
Hana
هر شب به یاد روی تو بر خوان انتظار ,, ای آرزوی گمشده مهمان کیستی!{-57-}

Hana
Hana
تصویر چشم های تو ,, در خاطرم هنوز {-44-}

Hana
Hana
هر کسی را بهر کاری ساختند ,, کار من ، دیوانه او بودن است {-57-}

Hana
Hana
[ چه کسـی داد به چشمان تو سوگند مرا ؟ ,, که چنین کرده به سوگند تو پابند مرا ؟ ]{-57-}{-57-}

Hana
1464278124347797_thumb.png Hana
مـن ُ یـار ُ دل دیـوانـه بسـاطی داشـتـیـمـ ., ❤

Hana
cdn.wisgoon.com.jpg Hana
{-27-}{-27-}{-27-}

Hana
1481272932929464_thumb.jpg Hana
اگ همـه دنیـااامـ بهت صُبـح بِ خیـر بگـن 8-) اُونی کِ بـاااید اگِ یِ روز نبـاشه , اصـن روزت بِ خیـر نیسـت کِ ., ♣

Hana
Hana
می نویسـمـ مـنِ عاشـق فقـط از قصـه تــو ..

در غـزل های مـن افسـانه شـدن را بلـدی ؟! .,

❀◠‿◠❀

Hana
Hana
دردمنـدِ عشـق را ..
دارو بِ جـز دیــدار چیسـت ؟! ., ❤

Hana
Hana
حکـایت عجیبـی ست .. بِ شـب کِ می رسیـمـ , دردهایـمـان بِ روز می شـود .,

Hana
1483978914290421_thumb.jpg Hana
[ مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم ]

Hana
1473261369840781_thumb.jpg Hana

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو