مشخصات

موارد دیگر
Hana
85 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1476727425354546_thumb.jpg 1495894215332640_thumb.jpg 1464278124347797_thumb.png cdn.wisgoon.com.jpg
Hana
Hana
الان ک چی :حلما

Hana
Hana
اینجا کسی هس ک زیستش خوب باشه ؟ در حد ازمایش و اینا:حلما

Hana
Hana
مثلا برداشتن ی کتاب واسه ما گذاشتن ک مهارت زندگی کردن یاد بگیریم از اول سال تا الان فقط درمورد کودک درون بودع -_______- اخه لعنتی اگ زندگی کردن با کودک درون درست میشد ک من الان اینجا نبودم -_________-

Hana
Hana
مسخره اس وقتی دلت پرع درد بشینی خوبیای زندگیتو بشموری -_________- ک اون دردع یادت برع -_-

Hana
Hana
وقتی کسی و ندارم ک باهاش دردو دل کنم پس کسی ام نباید توقع داشته باشه ک بشم سنگ صبورش -_-

Hana
Hana
مگ اینکه خودم خودمو لایک کنم {-76-}{-195-}

Hana
Hana
فـاصـلـه .. یعنــی عـلاقـه ., ♫

عـاشقـمـ کـن تـا بیفتـمـ ! .,

عـشـق ♥

کشـفِ اتفـاقـه .,{-57-}

Hana
1476727425354546_thumb.jpg Hana
عشـق کاری کـرد با قلـبـمـ .. کِ چـاقـو بـا انـار ., ♥

Hana
1495894215332640_thumb.jpg Hana
چقـدر حـرف برای تـو دارمـ ُ هر بار .. در آب ُ تـاب ِ تمـاشـا , توان گفتـن نیسـت .,❤

Hana
Hana
چقد جدید :|

Hana
Hana
[ زیباتر از آنی که به تشبیه بگنجی ,, نظم تن تو ریخت به هم قافیه ام را ]{-57-}

Hana
Hana
[ آنکه رخسار تو را این همه زیبا می کرد ,, کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد ]{-57-}

Hana
Hana
[ در شعر همه شاعران گشتم که مصرعی ,, در شان چشمهای تو پیدا کنم ، نشد ]{-57-}

Hana
Hana
[ روز تولدت باید به خودم تبریک بگم که دنیای من شدی ]
{-57-}

Hana
Hana
چنـد وقتـی ست کِ بی حوصلـه امـ , بی شعرمـ ..
چشمهـای تـو ولی ..
رمـز غزل خـوانی هاست ., ♥{-57-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو