نه تو آنے که همانے نه من آنم که تو دانے..

مشخصات

موارد دیگر
4 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(16 کاربر)

بازدیدکننده

❃
از بی خبری و انتظار طولانی بیزارم...

❃
از نسبی بودن و مشروط بودن چیزها خسته‌ام.

❃
سرما رو دوست دارم. آدم یادش می‌افته زنده‌ست.

❃
بزرگ‌سالی مجموعه‌ی دویدن و نرسیدن‌هاست.