مشخصات

موارد دیگر
Amir
77 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(18 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Amir
Amir
🕴یکی را دوست می ی ی دارم😜😍

ولی افسوس او پی وی نمی آید.😢😞

منم که نمیتونم برم چون ریپورتم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Amir
Amir
روزی زنی
از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید
ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪهید
زن دوم ﺑﮕﯿﺮند؟؟؟

ﺣﻘﻮقدان ﮔﻔﺖ :
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮند زن دوم ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی نشوند...

"از ماست که بر ماست😂😂

تنفس
تنفس


😂

باز نشر توسط Ashkan_69
Amir
Amir
عشق راچه معنا کنم
شیرینی؟
تلخی؟
شایدم خواب
شایدم بیداری
نه عشق برزخ است
حدواسط بین خیروشر
عقل ودل
عشق همه چیزاست وهیچ نیست..{-35-}

Amir
Amir
گاهی یک چای داغ بریز
داخل زیباترین استکان خانه
همراه یک آهنگ دلنشین و
به خودت، باورهایت و زندگی‌ات عشق بورز ❤️

Amir
Amir
این که دلتون برا کسی تنگ میشه
دلیل نمیشه اونو به زندگیتون برگردونید
دلتنگی بخشی از رفتنه. {-27-}{-27-}

Amir
Amir
"بیخیالِ قضاوتها"
این مردم
در چیستیِ زندگیِ
خودشان هم مانده اند
اگر به حرف اینها
اهمیت بدهی....

هر کس برایت
"حکمی" صادر میکند
گوشهایت را بگیر
توی لاک خودت بمان
و برای "خودت" زندگی کن

Amir
Amir
هرچقدرم خوشگل باشی
خوشگل تر از تو هم هست
مهم اون پسریه که همه جوره بخوادت..!{-45-}{-45-}{-37-}

Amir
Amir
وقتی شیرا قبولت دارن ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه اییه :)

Amir
Amir
بزرگترین درس زندگی
اندازه نگهدار که اندازه نکوست
هم لایق دشمن است و هم لایق دوست!

Amir
Amir
زندگی به من آموخت
هر چیز قیمتی دارد ،
پنیر مجانی فقط در تله موش
یافت می شود و بس ...{-141-}

Amir
Amir
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛
در اثر باز کردن فکر است
هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر،
هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر
{-37-}{-37-}

Amir
Amir
مرد باشی یا زن ،
مرگ تمامت می‌کند !
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی ...


رابرت_دنيرو

Amir
Amir
گاهی باید رد شد ،
باید گذشت ؛
گاهی باید در اوج نیاز نخواست ..
گاهی باید کویر شد و با همه تشنگی
منت هیچ ابری را نکشید ..
گاهی برای بودن باید محو شد ،
باید نیست شد
گاهی برای بودن ؛
باید نبود …
گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی شوی
که مدت هاست هیچ رهگذری از آن عبور نکرده
گاهی باید نباشی ..{-35-}{-35-}

Amir
Amir
ک عمر دنبال رفیق گشتم
اما هیچ
تا اینکه در « جوشن کبیر »
پیدایش کردم
" یا رفیقَ مَن لا رفیقَ لَه "
و اینجا بود که تازه فهمیدم
یه رفیق دارم
" اسمش خداست" 

خدایا
در کار همه برکت
در وجودشان سلامتی
در زندگیشان خوشبختی
و در خانه همه آرامش قرار بده.....{-35-}{-35-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9