یِهـ مُشتــ پآرآدوکســـم:):

مشخصات

موارد دیگر
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
1262 پست

دنبال‌کنندگان

(40 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images-165.jpeg images-204.jpeg images-198.jpeg images-243.jpeg

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
جوونیمو زیر خاکم..مردم

2 دیدگاه
1397/07/13 - 22:33 توسط موبایل · ۴ موافق

2 دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
به شکسته غرورم قسم...

دیدگاه
1397/07/13 - 22:33 توسط موبایل · ۴ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
قسم به این چشمای گریون...

دیدگاه
1397/07/13 - 22:32 توسط موبایل · ۴ موافق

دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
این دُنیا خیلی زیباست وَ هَمین طُور بی رَحم..

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
مَن گُم شُدَم..تویِ این تَرس هایِ هَمیشِگی..

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
o4d8_1053500x666_1528557911536108.jpg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
.مَن نِمیگزَرَم اَز هَمهِ شون..

..هیچکُدومِشون رو نِمیبَخشَم

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
بَعضی چیزا بِهِ خود آدَم مَربوط نیس..

دیگِه چِه بِرِسِه بِهِ بَقیهِ..

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
تَلختَرین حَرف : دوسِتت دآرَم اَمآ

شیرین تَرین حَرف : … اَمآ دوسِتت دآرم

بِه هَمین رآحتی جآبه جآیی کَلَمآت زندگی رآ دِگَرگون میکُنَد !

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد...

فقط موهای مادرم کمی سپید میشود...

دوستانم پس از خاکسپاری:|

کم کم خنده هایشان شروع میشود...

و من تنها گورکنی را خسته میکنم

که میخواست قبر مرا بکند...!!!

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
1053500x500_1522840802131247.jpg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
(:

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
↯ هَمیشهـ فِک میکُنَـــــم اگ یِ روز بِمیــرَم↯
✖ فَضآیـ مجآزیــ ام چیـ میشِهــــ✖
↯ خُبــ منـ ک دیگ آنلآیــن نمـشَم↯
✖ اون پیآمایی کِ توی تِلگرآم میـآد از گروهـ و کآنـآل هآی مُختَلِــــــف ،کِـی میخآد بخونِهــــ✖
↯ فِک کنَـــــم چَنــ نَفــــر شَب اوَلـ نبودنَــــــم ،میـآن زُل میــــزَنن بِ پروفآیلَــــم!! و آخرِیـــــن ↯
بآزدیــــدمو نگآه میـکنن
✖ اصلآ اونـی ک دوسِشــ دآرم میتونَـــــــم دیگ نمیتونَم چِکــــ کُنَــــــم✖
↯ اینســـتآگرآم چیـ!!! اگ کَسیـــ فآلووم کَـــرد کآمنتـ گذآشتـــ↯
✖ از حآل خوبِـــــش عَکســـ گُذآشـــــــت از غُصهــــ هآش نوشتــــ.. دیگ نمیبینمـ✖
↯خودَم چیــ!! اگ دِلَمـــ گرفتــ و کلَمــــآتــــــ رِژه رَفتنـــــ .. دیگ جـآی ندارمم وآسـ نوشتنـ!!↯
✖ شــــمآم فِکـر کَردیـــــد اگ ی روزیـــ خوآستید از دُنــــیآ بریـد .. فضآیـــ مجآزیـــ تون چیـ میشهـ✖
↯ نِمیـــــخوآم از مَرگــــ بِگَمــــ!! ↯
✖ میـــخوآم بِگَمــــ وآبستِگیـــــ چیـه!!
↯ مـآ بهـ یِ سریـــ از آدمآ وآبستگیـــــ دآریـــــم! ک اونا اصنـ ما رو نمیبیننـــ↯
✖ ولیــ مـآ نمیتونـــــیم دسـت بکشیــــم ازشون

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
バレンタイン のデコメ絵文字خـوشـ بِهـ حـالِهـ آسِـمـونـ وَقـتی دِلِـشـ میـگیـرهـ بُلَنـد بُلَنـد گِریـهـ میکُنهـ ، داد میزنِهـ ️، فَـریاد میـزنِهـ バレンタイン のデコメ絵文字
.
.
.
.
稲妻 のデコメ絵文字بَعـد کِ دیـگهـ خالـی میـشهـ یـهـ لَبخَندع هَفـت رَنگـ میـزَنِع稲妻 のデコメ絵文字#

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
جدایی خیلی سخته اونقد که همه ی توان تو دریک لحظه بگیره

هرآدمی دلش میخواد حداقل برای یه نفر مهم باشه:)

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
دیگه واسه خیلی چیزا دیره!

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
دیگه دیره واسه موندن دارم ازپیش تو میرم

جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم!

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو