یِهـ مُشتــ پآرآدوکســـم:

مشخصات

موارد دیگر
صحرا
1639 پست

دنبال‌کنندگان

(44 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Screenshot_۲۰۱۸۱۲۱۱-۱۹۰۲۳۵_Instagram.jpg IMG_20181204_201508_859.jpg IMG_20181125_110632_970.jpg IMG_20181125_031034_407.jpg
صحرا
IMG_20181204_201508_859.jpg صحرا
(:

صحرا
صحرا
زن پنجره را گشود.
باد با هجومي، موهايش را،
چون دو پرنده،
بر شانه اش نشاند.
پنجره را بست.

دو پرنده بر روي ميز بودند،
خيره در او‌
سرش را پايين آورد
در ميانشان جا داد
و آرام گريست

صحرا
صحرا
جهانگیرشاه: تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟

مستشار: درمورد شما کلا من به عشق بدون نگاه هم اعتقاد دارمصحرا
صحرا
در این زندگی فقط با تضاد هاست که میتوانیم پیش برویم
مومن با منکر درونش آشنا شود، ملحد با مومن درونش
شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسد پله پله پیش میرود
و فقط تا حدی که تضادها را پذیرفته بالغ میشود.
صحرا
صحرا
خدایا دیگه از این میوه ممنوعه ها نداری بخوریم از اینجا هم بندازیمون بیرون؟ نخواستیم اینجارو هم

صحرا
صحرا
هر به‌طور فطری و طبیعی خواستار با کسی است که قبل از ازدواج خود را حفظ کرده و به آلوده نشده باشد. کسی که چنین خواستی دارد ، باید خودش نیز اینگونه باشد بر است ، هرکس ، ‌العملی دارد که قسمتی از آن در ، ظاهر میشود و قسمتی دیگر در

صحرا
صحرا
:خخخ:خخخخ
گفتگوي دو خانم با هم در چند سال آينده!

اولي پارسال شوهرم قول داده بود ماشيني رو که ميخوام برام بخره، بالاخره امروز خريدش!

دومي واااااااااااااي عزيرزززم مگه تو هنوووووز شوهر پارسالي تو داري؟؟؟؟

صحرا
صحرا
براى همه ما همه روزها فراموش می‌شوند به جز همان يک روز كه نشانی‌اش را به هيچكس نگفته‌ايم...

صحرا
صحرا
شادمانه به خانه برمی‌گردد
و موهایش را می‌بافد
زنی که نام همسرش را
در میان کشتگان جنگ نیافته
صحرا
صحرا
هميشه يكى هست كه رفتنش سكوت دلت را به هم ميزند.

صحرا
صحرا
خیـلی‌ها بـه دنـبال عشـق هسـتنـد...
خیـلی‌هـا میـگویـند عشـق را نـدیـده‌انـد...

امـا مـن میـگویـم عشـق را همـه روزانـه دیـده‌انـد و لـمس کـرده‌انـد

عشـق همـان "پـدر" و "مادر" اسـت

صحرا
صحرا
بعضی وقتا باید از پشت گوشیمون بشنویم:
مشترک مورد نظر نمی باشد لطفا قطع بفرمائید...

صحرا
صحرا
:خخخ
به لامپ میگن حالت چطوره میگه چه حالي چه احوالی به جای خوبش که میرسه ما رو خاموش میکنن

صحرا
صحرا
همیشگی باش،خب؟
یک مشترک در دسترس
یکی که توی هرمناسبت کنارم باشد
ک زود بزود دلش برایم تنگ شود
زیاداهل عاشقی نباش
از رمانتیک بازی سردر نیاور
فقط یک"نفر اولی "بمان
دنیا رابهم بریز برای آرامشم
همانی شو
ک فهمیدن دوست داشتن هایش
خیلی بلد بودن نخواهد
یکی که آمده بماند
یکی که آمده نرود

صحرا
صحرا
وقتی زیادی باشی آدما ترش می کنن ، حیف و میلت می کنن !
باید کم باشی تا مزه مزه ات کنن …

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو