یِهـ مُشتــ پآرآدوکســـم:):

مشخصات

موارد دیگر
صحرآ
1298 پست

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1536306023457014_orig.jpg e9a39fcfa45a9d9cd9d24a67e47b78db_1024.jpeg e1dc9865d65f86c3f79f13adc1a4de73_1024.jpg images-190.jpeg
صحرآ
صحرآ
تو...
تو جزء فيوريت هاي زندگيم بودي
همونجوري كع با مامانم قهر ميكردم
و لحظع شماري ميكردم
با يع بهونه باهام صحبت كنع
وقتي قهر بوديم
لازم بود فقط يع استيكر اشتباهي بفرستي
كع رگبار پي ام از طرف من بياد سمتت
اگه با هركس قطع رابطه ميكردم
و منجر به بلاك كردنش ميشد
خيلي زمان ميبرد تا دلمو صاف كنم
و آنبلاك بشع
تو اما كسي بودي
كع توي اوج ناراحتي و
دل شكستگيم
اگع از سر لجبازي بلاكت ميكردم
به ساعت نميكشيد...
و بعدش كافي بود
يه عزيزم بگي تا همع چيو فراموش كنم
تا يادم برع تويي كه خراب كردي زندگيمو...
تو ازون فيوريت هايي هستي
كع هنوزم قبل خواب عكس پروفايلتو
چك ميكنم
كامنت هاي زير پستاتو دونع به دونع
ميخونم و ازينكه نميتونم برات چيزي بنويسم لِه ميشم!!!
ازونايي هستي كه هرروز دستم ميرع
روي شمارت و ميترسم بهت زنگ بزنم ... ميترسم كنارش باشي...
تو جزء فیوریت های زندگیم بودی

صحرآ
صحرآ
نفس كشيدن از جايي سخت ميشع
كع نخواي با سرنوشتت كنار بياي اونجاست كع مي فهمي جنگيدن
با تقديرآدم رو افسردع ميكنع
يع روزي كع خيلي هم دور نيست
ميشيني زندگيت رو جمع و تفريق
ميكني و ميبيني
يع عالمه آرزو روي دستت موندع
با يع دنيا حرف!!!
كع توي اين سالها
دونه دونه تووي خودت ريختي
ظلم يعني
" تقدير" آدمايي كع سهم هم نبودن
اما خيلي اتفاقي بع هم بر خوردن!!
تا با يع دنيا حسرت
اسم همديگع رو بع گور ببرن

صحرآ
صحرآ
وقتی یه دوست بهت نارو میزنع
خُرد و شکسته میشی
طول میکشع تا با بدیاش کنار بیای...
با کارایی کع از جون و دل براش
انجام دادی...
با محبتای بیجایی کع فکر میکردن وظیفست...
ازشون دوری میکنی
روشون خط میکشی
بعد چند وقت روحت آروم میشع
ولی وقتی که برمیگردع
مثل یع کامیونی میمونع
که دنده عقب گرفته تا بیاد لهت کنع
و مطمئن باش ایندفعه
دیگع هیچی ازت نمیمونع

صحرآ
صحرآ
هیچ وقت نمیتونی فراموش کنی
کسی رو که اولین بار همه چیز رو باش تجربه کردي

صحرآ
صحرآ
کی گفته تنفر بده
نمیدونی وقتی حالمـ ازت بهم میخوره
چهـ حس خوبی دارمـ

صحرآ
صحرآ
دیـشَـب بـَرگَشـت
رو بــِہ روم ایـسـتاد
+خَـندید
خَـندیدم
سُرَنــگـو بـَرداشتَمـ
اَخـم كَردَم
+نِگام كَـرد
لَـبـخَند زَدَم
نَبایـَد میفَهـمیــد (:
+شـِنیدَمـ میـكِشے
...
اَثَر کَرد(:
مَنــگ شُدَم
سَرد شُـد بَدَنـَم

باز لَبـخَند

+دُرُسـتـِہ؟
خَندیـدَمـ
+عَصَبے شُـد
سیـگارو گُذاشتـَم لاےِ اَنـگُشـتامـ
باز خنَدیدَم
فَنـدَكـ
اَوَلـین پُكـ
اَخـمـ كَرد
+مــَردی مَثَلا ایـن کــارا چـیِه؟
خَندیـدَمـ
بـُـــــلــند
عَصَبے تَر شُد
+نَكـِش!
سیـگارُو گِــرِف
دَستَمـو دیـد
اَخــماش بیشتَـر شُد
+ایـن چیـہ؟
آروم گُفـــتَم
_جاهاےِ رَفـتـَنِـته
+الآن كِـہ ایـنجام!
-خنـده (:
+نـَخَند عَصَبے میـشَمـ
نـِگاش كَردَم
نـَــفَســــ
+خُب دوسِت نَداشتَم كـِہ رَفتَم!
باز نِگاه
+حَرف بِزَن! سُكوت نَكن!
_خُوشحال بودے پیـشِش؟
+دوسَـم نَداشت...رَفت
_دُروغاشو دوس داشتے؟
+آره خِیـلے...
_چـِرا بَرگَشتـے؟
+هیــشکی قَده تو مَنو نِمیــخواسـت
_باشِـہ
+مـــیمونی پیشَم؟
_اون موقِع کِ میخــواستَمِت نـَــبودی کُشــتَمِت تو دِلَمـ (:

صحرآ
1528969147273092_large.jpg صحرآ
:|:خخخ

صحرآ
1524316672413311_large.jpg صحرآ
:دی:خخخ

صحرآ
صحرآ
اعتراف میکنم ... تا سنه 13-12 سالگی تحت تاثیر حرفای مادربزرگم
که خیلی
تو قید و بند حجاب بود با روسری می‌شستم

جلوي تلویزیون مخصوصا از ایرج طهماسب خیلی خجالت میکشیدم

. زیاد میخندید فکر میکردم بهم نظر داره !!!!!

صحرآ
صحرآ
اعتراف ميکنم بچه که بودم فکر ميکردم سياه پوستا وقتى عرق ميکنن لباسشونم سياه ميشه
نخند!!!!!!!!!!!
بچه بودم(°-°)

صحرآ
صحرآ
دیدی وارد هر سایتی میشی میزنه: شما برنده ساعت رولکس شدید؟!!!!


اونو باور میکنم ولی اخبار صدا و سیما رو نه!!!

صحرآ
صحرآ
به بعضی ها هم باید گفت
گل من جای پشت دستم رو دهنت خالیه

صحرآ
صحرآ
به بعضیا باید گفت:
این کاغذ،این مداد،روش یکم خجالت بکش

صحرآ
صحرآ
‏شعوري كه استامينوفن واسه تسكين درداي آدم داره، خيلي از آدما ندارن..

صحرآ
صحرآ
به بعضیا باید گفت:
تو گل بندری اره اره والا
.
.
.
.
.
.
.
از همه خرتری اره اره والا

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو