به تو چه مگه فوضولی:|

مشخصات

موارد دیگر
mgzmriz•_•
630 پست

دنبال‌کنندگان

(20 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

...

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images-210.jpeg images-246.jpeg images-321.jpeg images-207.jpeg
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
خرابتر شد:|

19 دیدگاه
1397/04/28 - 19:31 توسط موبایل ·

19 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
خراب شد:اسکلت

11 دیدگاه
1397/04/28 - 19:17 توسط موبایل ·

11 دیدگاه
mgzmriz•_•
thumb_HamMihan-201833131619265498721531988539.0048.jpg mgzmriz•_•
: )

2 دیدگاه
1397/04/28 - 12:58 توسط موبایل ·

2 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
@atr-hejab84
بسه عزیزم:|

32 دیدگاه
1397/04/28 - 12:27 توسط موبایل ·

32 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
پشیمون شدم اومدم ...

خدافظ

2 دیدگاه
1397/04/27 - 22:40 توسط موبایل · ۱ موافق

2 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
بهترین حس دنیا
دیدن لبخند روی لبای پدر و مادرته :)
وقتی میدونی عاملش خودتی:شادی

دیدگاه
1397/04/27 - 22:33 توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
زندگی را ...

باید زندگی کرد...

آنطور که دلت میگوید:)

دیدگاه
1397/04/27 - 22:30 توسط موبایل · ۱ موافق ۱ مخالف

دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
ریاضی زندگی

زندگی
+خنده
×عشق
–کینه
=خوشبختی
:)

12 دیدگاه
1397/04/27 - 22:28 توسط موبایل ·

12 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
64پیام داشتم حوصله ندارم بخونم ....چی نوشته بودبن:حلما

5 دیدگاه
1397/04/27 - 22:21 توسط موبایل ·

5 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
من آماده شم برم سمت مسجد دیگ:|

امری نیست:دی

26 دیدگاه
1397/04/27 - 19:56 توسط موبایل ·

26 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
معدم:|

1 دیدگاه
1397/04/27 - 18:25 توسط موبایل ·

1 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
:|

39 دیدگاه
1397/04/27 - 18:04 توسط موبایل ·

39 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
رفتم خونه اون بنده خدا خیلیم دوسش دارمااا ولی خووو الان اصصلن حوصله خونشون نداشتم:هعی

اونقد رفتم تو فکر معدم درد گرف:|

بعد دیگ هیچی الان خونه خودمونم:دی

آخییششششش:اسما

189 دیدگاه
1397/04/27 - 17:08 توسط موبایل ·

189 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
خدااااااا رو شکر:اسما

1 دیدگاه
1397/04/27 - 17:03 توسط موبایل ·

1 دیدگاه
mgzmriz•_•
mgzmriz•_•
مدتی نیستم:)
دلم براتون تنگ میشه :هعی
مراقب خودتون باشین:قلب
خدانگهداااار:شادی

14 دیدگاه
1397/04/27 - 11:38 توسط موبایل ·

14 دیدگاه
صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو