یِهـ مُشتــ پآرآدوکســـم:):

مشخصات

موارد دیگر
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
1262 پست

دنبال‌کنندگان

(40 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images-165.jpeg images-204.jpeg images-198.jpeg images-243.jpeg

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
اگه خبر رسید “”من””مردم
گریه زاری
ممنوع
تیپ مشکی زدن؛
ممنوع.
جیغ وداد؛
ممنوع
ای کاش گفتنا؛
ممنوع
مرورخاطرات بامن بودن؛
ممنوع
دعواوقهرباخداواسه بردن من
ممنوع
آرزوی پیش من اومدن؛
ممنوع
عزاگرفتن تاچهلم وسال؛
ممنوع
دم اونی که گفت”راحت شدرفت”گرم
هیس چیزی نگو فقط بگو کاش زودتر میرفت
بگو خیلی دلش شکست تواین دنیاااا.
بگوخیلی اشکشودراوردن تواین دنیااا.
بگوخیلی بدکردن بهش تواین دنیااا.

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
IMG-20180926-WA0000-1.jpg صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
:وای:اشک

56 دیدگاه
1397/07/4 - 13:38 در TiMaReStAn Synaa توسط موبایل · ۵ موافق

56 دیدگاه
هادی
هادی
میگما میتونید برنامه رادیویی بسازین؟ قبلا غزل خانم برامون درست میکردن الآن دانشجو ان نیستن و البته دیگه حرفه ای شدن فک نکنم قبول کنن به ما کمک کنن شما میتونید بسازین؟ ساینا رادیو هم داره غیر فعاله

باز نشر توسط zira
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
تنهایی ینی ندونی متناتو واس کی میزاری) :

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
تنها کسی که لبخند منو میخاست
عکاس بود) :
که اونم پولشو گرفت|:

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
بعضی ها ارزش تکرار شدن ندارن

اونا فقط تو خاطره ها قشنگن

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
یع کآرآیی میکنن کع حتی از خودتم بدت میآد|:

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
بفهم
فقط
خودتیو
خودت
هیشکی
قرارنیس
باهات
بمونه
بفهم
خودتی
تنها

خودت

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
کامپیوتر جرقه زد بعدشم خاموش شد بعدشم وایفا هم که بهش وصل بود خاموش شد:|
فک کنم کلن سوختن:|:اشک

15 دیدگاه
1397/07/3 - 14:28 توسط موبایل · ۴ موافق

15 دیدگاه
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
تو...
تو جزء فيوريت هاي زندگيم بودي
همونجوري كع با مامانم قهر ميكردم
و لحظع شماري ميكردم
با يع بهونه باهام صحبت كنع
وقتي قهر بوديم
لازم بود فقط يع استيكر اشتباهي بفرستي
كع رگبار پي ام از طرف من بياد سمتت
اگه با هركس قطع رابطه ميكردم
و منجر به بلاك كردنش ميشد
خيلي زمان ميبرد تا دلمو صاف كنم
و آنبلاك بشع
تو اما كسي بودي
كع توي اوج ناراحتي و
دل شكستگيم
اگع از سر لجبازي بلاكت ميكردم
به ساعت نميكشيد...
و بعدش كافي بود
يه عزيزم بگي تا همع چيو فراموش كنم
تا يادم برع تويي كه خراب كردي زندگيمو...
تو ازون فيوريت هايي هستي
كع هنوزم قبل خواب عكس پروفايلتو
چك ميكنم
كامنت هاي زير پستاتو دونع به دونع
ميخونم و ازينكه نميتونم برات چيزي بنويسم لِه ميشم!!!
ازونايي هستي كه هرروز دستم ميرع
روي شمارت و ميترسم بهت زنگ بزنم ... ميترسم كنارش باشي...
تو جزء فیوریت های زندگیم بودی

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
نفس كشيدن از جايي سخت ميشع
كع نخواي با سرنوشتت كنار بياي اونجاست كع مي فهمي جنگيدن
با تقديرآدم رو افسردع ميكنع
يع روزي كع خيلي هم دور نيست
ميشيني زندگيت رو جمع و تفريق
ميكني و ميبيني
يع عالمه آرزو روي دستت موندع
با يع دنيا حرف!!!
كع توي اين سالها
دونه دونه تووي خودت ريختي
ظلم يعني
" تقدير" آدمايي كع سهم هم نبودن
اما خيلي اتفاقي بع هم بر خوردن!!
تا با يع دنيا حسرت
اسم همديگع رو بع گور ببرن

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
وقتی یه دوست بهت نارو میزنع
خُرد و شکسته میشی
طول میکشع تا با بدیاش کنار بیای...
با کارایی کع از جون و دل براش
انجام دادی...
با محبتای بیجایی کع فکر میکردن وظیفست...
ازشون دوری میکنی
روشون خط میکشی
بعد چند وقت روحت آروم میشع
ولی وقتی که برمیگردع
مثل یع کامیونی میمونع
که دنده عقب گرفته تا بیاد لهت کنع
و مطمئن باش ایندفعه
دیگع هیچی ازت نمیمونع

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
هیچ وقت نمیتونی فراموش کنی
کسی رو که اولین بار همه چیز رو باش تجربه کردي

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
کی گفته تنفر بده
نمیدونی وقتی حالمـ ازت بهم میخوره
چهـ حس خوبی دارمـ

صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
صحرآ|مآمآنیه سآینآیی ها:)
دیـشَـب بـَرگَشـت
رو بــِہ روم ایـسـتاد
+خَـندید
خَـندیدم
سُرَنــگـو بـَرداشتَمـ
اَخـم كَردَم
+نِگام كَـرد
لَـبـخَند زَدَم
نَبایـَد میفَهـمیــد (:
+شـِنیدَمـ میـكِشے
...
اَثَر کَرد(:
مَنــگ شُدَم
سَرد شُـد بَدَنـَم

باز لَبـخَند

+دُرُسـتـِہ؟
خَندیـدَمـ
+عَصَبے شُـد
سیـگارو گُذاشتـَم لاےِ اَنـگُشـتامـ
باز خنَدیدَم
فَنـدَكـ
اَوَلـین پُكـ
اَخـمـ كَرد
+مــَردی مَثَلا ایـن کــارا چـیِه؟
خَندیـدَمـ
بـُـــــلــند
عَصَبے تَر شُد
+نَكـِش!
سیـگارُو گِــرِف
دَستَمـو دیـد
اَخــماش بیشتَـر شُد
+ایـن چیـہ؟
آروم گُفـــتَم
_جاهاےِ رَفـتـَنِـته
+الآن كِـہ ایـنجام!
-خنـده (:
+نـَخَند عَصَبے میـشَمـ
نـِگاش كَردَم
نـَــفَســــ
+خُب دوسِت نَداشتَم كـِہ رَفتَم!
باز نِگاه
+حَرف بِزَن! سُكوت نَكن!
_خُوشحال بودے پیـشِش؟
+دوسَـم نَداشت...رَفت
_دُروغاشو دوس داشتے؟
+آره خِیـلے...
_چـِرا بَرگَشتـے؟
+هیــشکی قَده تو مَنو نِمیــخواسـت
_باشِـہ
+مـــیمونی پیشَم؟
_اون موقِع کِ میخــواستَمِت نـَــبودی کُشــتَمِت تو دِلَمـ (:

صفحات: 10 11 12 13 14

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو