چیز خاصی نیست.

مشخصات

موارد دیگر
زهرا
6 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

زهرا
زهرا
هــــر لحظه این را به یــــاد داشته باش که انـــدازه ی مشــــکلاتت
از قــــدرت خداونـــــد خیلــــی کوچکـــــترند.
پس با خودت زمزمه کن: لاحول ولا قوه الا بالله

زهرا
زهرا
امیدوارم با غروب خورشید ماه «شعبان» هرآنچه قلب نازنین تون رامی آزارد غروب کند
و شادی «رمضان» برشماطلوع کند و هرگز پایانی برآن نباشد.
الهی آمین

زهرا
زهرا
If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

زهرا
زهرا
[لینک]
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

زهرا
زهرا
{-35-}
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

زهرا
زهرا
خدایا...
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید