مشخصات

موارد دیگر
علمدار عشق
14 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

IMG_20200522_000641_313.jpg IMG_20200522_000704_976.jpg IMG_20200522_000639_284.jpg IMG_20200522_000631_743.jpg
علمدار عشق
علمدار عشق
زهرا از کی تاحالا آخر هفته ها می ری عروسی غذا هم سفارش می دی!{-16-}{-69-}{-89-}

علمدار عشق
IMG_20200522_000641_313.jpg علمدار عشق
سلام بر
مفرد
مذکر
غایب

علمدار عشق
IMG_20200522_000704_976.jpg علمدار عشق
چیزی نمانده تا آن ظهور سبز مسیحایت

علمدار عشق
IMG_20200522_000639_284.jpg علمدار عشق
سعدیا گر همه شب شرح غمش خواهی گفت!
شب به پایان رسد و شرح هنوزم باقیست!

علمدار عشق
IMG_20200522_000631_743.jpg علمدار عشق
سایه معشوق گر افتاد به عاشق چه شد!!
ما به اومحتاج بودیم و
او به ما مشتاق

علمدار عشق
IMG_20200522_000647_591.jpg علمدار عشق
هوای آمدت دیشب به سرم می زد!
نیامدی که ببینی دلم چه پر می زد!

علمدار عشق
IMG_20200522_000659_978.jpg علمدار عشق
از دست غیبت تو شکایت نمی کنم
تا نیست غیبتی نبود لذت ظهور

علمدار عشق
IMG_20200522_000657_557.jpg علمدار عشق
دل پر زخم زمین گفته کسی می آید
زده فریاد که فریاد رسی می آید

علمدار عشق
IMG_20200522_000643_144.jpg علمدار عشق
آقا!
آب و جاروی در خانه ما شاهد بود
بر تو بر ما گذری بود نمی دانستیم!
این همه چشم به راهی نگرانم کرده
خود این هم نظری بود نمی دانستیم!

علمدار عشق
IMG_20200522_000651_187.jpg علمدار عشق
عاشقی دردسری بود نمی دانستیم!
حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم!

علمدار عشق
IMG_20200522_000622_610.jpg علمدار عشق
به نفس های مسیحایت ایمان دارم!
هم نفس شو نفسی از نفست بردارم!

علمدار عشق
IMG_20200522_000654_723.jpg علمدار عشق
نفسم بند نفس های کسی هست که نیست!
بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست!

علمدار عشق
IMG_20200522_000625_363.jpg علمدار عشق
رفته بودی که بیایی چقدر طول کشید!
عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید!

علمدار عشق
IMG_20200518_134519_655.jpg علمدار عشق
بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟