صاحبان دل های حساس نمی میرند... بلکه بی هنگام ناپدید میشوند...! #احمد_شاملو

مشخصات

موارد دیگر
رفیقِ گمشده
3323 پست

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

500x500_1563353453471353.jpg b6b0f54ac986d89dd58c7510d62f94df-425 4fecb8ad21f1e60f45ec89ca35fc6261-425 236x472_1561386390585208.jpg
رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@Elahe عشقت پایدار همدمم...:قلب
اونقد عشق بورز ک بعدن افسوس نخوری ک کم گذاشتی ....:قلب

رفیقِ گمشده
images رفیقِ گمشده
{-11-}{-11-}

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
(: ...‏درست وقتی فکر میکنی همه چیز خوبه ضربه رو میخوری... (:

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
این دل بسی تنگ استـ...

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
تـو که نیستی
من به عکس هایت می نگرم
این همان تنفسِ مصنـوعی است . . .

رفیقِ گمشده
images رفیقِ گمشده
1. @lost
2. @wolf

رفیقِ گمشده
2Q== رفیقِ گمشده
:قلب همدمم :قلب

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده


@lost
ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سـر من مایه سودا همه تو
هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو

:قلب:الهه:قلب:الهه:قلب:الهه:قلب:الهه:قلب

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
اونجایی که حس کردی ترس از دست دادنش بیشتر از لذت بودنشه برو ...(:

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
خدایا
صدای افکار
بعضی از آدمهایت را
خاموش کن
تا صدای
تو را هم بشنوند
آنقدر غرق در قضاوت هستند
که فراموش کرده اند قاضی تویی :دعا

اول تلنگری ب خودم:):دعا:گل

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
خیلی وخته نبودم ک دولخ ب پا شه:معتاد

رفیقِ گمشده
Untitled.png رفیقِ گمشده
آدم ها دل دارند
پا دارند
بند دلشان که پاره شود
بند کفش هایشان را محکم می کنند
و می روند
دوست داشتن فصل دارد
دوست داشتن زمان دارد
کدام باغی را دیده ای زمستان که می شود
لباسی از شکوفه بپوشد ؟
کدام مسافر ی را دیده ا ی که
چمدان به دست سالها در ایستگاهی متروکه
چشم به ریل ها بدوزد؟
تو دیر به سراغم آمدی
تو دیر برآورده شدی
آرزوی کوچک من !
مثل بر آورده شدن آرزو ی کودکی ام
در بزرگسالی ؛
دوست داشتنت دیگر به کارم نمی آید ؛
دیگر اندازه ام نمی شود ...
گفته بودم نه؟
دوست داشتن فصل دارد
دوست داشتن زمان دارد... . .

مهسا مجیدی پور

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ

ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ ،

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !

ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ می گیرﺩ !

ﻏﺬﺍ ﺍﺯﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ نمی رﻭﺩ،

ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ می کنی ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ

ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ !

ﺣﺎﻻ

ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،

ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ،

ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ می خوری

ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ...

.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ ،

ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻪﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ...

دیل کارنگی

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@lost
{-41-}
من سال هاست
جان می دهم
در هزار رویایِ سفیدِ یک عشق
که تعبیرش
انحنایِ لب هایِ توست
وقتی که می خندی...

{-41-}

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
چ خوبه ک هستین:دی:قلب
@lost
@Elahe
@sahel

صفحات: 7 8 9 10 11

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو