صاحبان دل های حساس نمی میرند... بلکه بی هنگام ناپدید میشوند...! #احمد_شاملو

مشخصات

موارد دیگر
...خآنوم زنده بودی...
3964 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

A-grateful-person-is-a-happy-person.jpg photo_2016-09-09_14-52-17.jpg 1053500x442_1475683700156975.jpg Love.jpg
...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
قصّه‌ی عشق غم انگیز نمی‌فهمیدیم
وسعت حادثه را نیز نمی فهمیدیم...

زرد بودیم همه عمر، ولی تا گفتند:
علّتِ زردیِ پاییز ؟ نمی‌فهمیدیم...!

نه، نشد غارت "یک دل" بکنیم، انگاری
ما به اندازه‌ی چنگیز نمی‌فهمیدیم...

سالها دربدرِ درک حقیقت بودیم
"شمس" را گوشه‌ی "تبریز" نمی‌فهمیدیم...

فرقِ بین هوس و عشق کمی مبهم بود
از دو چشم دغل و هیز نمی‌فهمیدیم...!

ما مترسک شده بودیم وَ چیزی غیر از
اتّفاقِ سرِ جالیز نمی‌فهمیدیم...

"زندگی قصّه ی تلخیست" وَ مشکل این بود
قصّه ی تلخ و غم انگیز نمی‌فهمیدیم...

‌نو

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
چون عاشق را کسی بکارد
معشوقه از او برون تراود ...


...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
یک روز
من سکوت خواهم کرد
و تو آن روز
برای اولین بار
مفهوم "دیر شدن" را
خواهی فهمید...


...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
پرنده‌ات بودم
وقتی نهالی کوچک بودی...

پرنده‌ات هستم
اکنون که درختی زیبایی...

پرنده‌ات می‌مانم
حتّی اگر روزی
قفسی چوبین شوی...!


...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
شب شعرِ بلندی‌ست
رنگِ احوالِ پریشانِ دلم...!


...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
گداخت جان که شود کارِ دل تمام و نشد...


...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
خواهم از خلق نهانت کنم اما چه کنم...؟
که تو خورشیدی و اخفایِ تو نتوان کردن

| |

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
گاهى … دلت”به راه” نیست!!

ولى سر به راهى …

خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…

و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند..

که تــو.. “روبراهى”….

...خآنوم زنده بودی...
Screenshot_۲۰۱۹۰۹۱۰-۰۴۲۷۳۸_Chrome.jpg ...خآنوم زنده بودی...
... فال امروزم ‌‌‌‌...

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
از قدیم رسم بود ،
که اگر ستاره دنباله دار دیدی آرزو کنی…
اگر قاصدک دیدی آرزو کنی…
ستاره رد می شود...
قاصدک را هم باد می برد...
قدیمی ها خیلی چیزها را خوب می دانستند...
می دانستند که آرزو ماندنی نیست...
می دانستند نباید آرزو به دل ماند...
آرزو را باید فوت کرد...
رها کرد به حال خودش...
آرزو را روی دلهایتان نگذارید...
نباید راکد بمانند....
آب هم با آن همه شفافیتش
یک جا بماند کدر می شود و بو می گیرد...
آرزوهایتان را بدهید دست باد...
آنها باید جاری باشند...
تا برآورده شوند...
امیدوارم امروز روز بر آورده شدن آرزوهایتان باشد…

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
من زن خلق شدم
نه برای در حسرت یک بوسه ماندن.
برای بوسه ای از جنس آرامش.
من زن نشدم که همخواب آدمهای بیخواب شوم
زن شدم که برای خواب کسی رویا شوم.
زن نشدم که در تنهایی ام حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشم.
زن شدم تا آغوشی در تنهایی عشقم باشم.
برای خوشنامی صد سال کم است اما برای بد نامی یک لحظه کافیست...

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...


:خرگوشی

...خآنوم زنده بودی...
47231885_751167361910039_6869370869838694400_n.jpg ...خآنوم زنده بودی...
...

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو