خسته ام ; از این همه بی حاصلی...

مشخصات

موارد دیگر
【wolf】
1338 پست

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1530055771302731.jpg 95_abartazeha_ir-1069.jpg images 500x500_1530988798415622-min.jpg
【wolf】
【wolf】
قاصدک هاى پریشان را که با خود ، باد برد

با خودم گفتم مرا هم می‌توان از یاد بردای که می‌پرسی چرا نامی ز ما باقی نماند

سیل وقتی خانه‌ای را برد ، از بنیاد بردعشق می‌بازم که غیر از باختن در عشق نیست

در نبردی اینچنین هرکس به خاک افتاد ، بردشور شیرین تو را نازم که بعد از قرن‌ها

هر که لاف عشق زد ، نامی هم از فرهاد بردجای رنجش نیست از دنیا که این تاراجگر

هر چه برد از آنچه روزی خود به دستم داد، برددر قمار دوستی جز رازداری شرط نیست

هر که در میخانه از مستی نزد ، فریاد برد

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من؟زنده ام بی تو همین قدر که دارم نفسی

از جدایی نتوان گفت به جز آه سخنبعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیست

این هم از عاقبت از قفس آزاد شدنوای بر من که در این بازی بی سود و زیان

پیش پیمان شکنی چون تو شدم عهد شکنباز با گریه به آغوش تو بر می گردم

چون غریبی که خودش را برساند به وطنتو اگر یوسف خود را نشناسی عجب است

ای که بینا شده چشم تو ز یک پیراهن

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
در این دریا، چه می جویند ماهی‌های سرگردان

مرا آزاد می‌خواهی؟ به تنگ خویش برگردانمرا از خود رها کردی و بال پر زدن دادی

اگر این است آزادی مرا بی بال و پر گرداندعای زنده ماندن چیست وقتی عشق با ما نیست؟

خداوندا دعای دوستان را بی اثر گردانمن از دنیا به جادوی تو دل خوش کرده ام ای عشق

طلسمی را که بر من بسته بودی، بسته تر گردانبه جای اینکه هیزم بر اجاقی تازه بگذاری

همین خاکستر افسرده را زیر و زبر گردانمن از سرمایه عالم همین یک "قلب" را دارم

اگر چیزی دگر مانده است، آن را هم هدر گرداندر این دوزخ به جز تردید راهی تا حقیقت نیست

مرا در آتش تردیدهایم شعله ور گردانفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
133487_626998334.jpg 【wolf】
حکایت تو که دنیا تو را نیازرده ست

دلی گرفته در آیینه های افسرده استحکایت من در مشت روزگار دچار

پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ستیکی پرنده یکی دل ! دو سرنوشت جدا

که هر یکی به غم دیگری گره خورده ستبه باغ رفتم و دیدم ان شقایق سرخ

که پیش پای تو روییده بود پژمرده ستخلاصه ی همه ی رنج های ما این است

پرنده ای که دل اورده بود دل برده استفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
14355133_1264907390220480_705572602429087033_n.jpg 【wolf】
نه دل آزرده، نه دلتنگ، نه دلسوخته ام

یعنی از عمر گران هیچ نیندوخته امپاسخ ساده ی من سخت تر از پرسش توست

عشق درسی ست که من نیز نیاموخته امرو سیاه محک عشق شدن نزدیک است

سکه ی «قلب» زیانی ست که نفروخته امبرکه ای گفت به خود، ماه به من خیره شده ست

ماه خندید که من چشم به «خود» دوخته امشده ام ابر که با گریه فرو بنشانم

آتش صاعقه ای را که خود افروخته ام

فاضل نظری

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
photo_2018_04_11_19_14_40.jpg 【wolf】
با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج

حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراجای موی پریشان تو دریای خروشان

بگذار مرا غرق کند این شب مواجیک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم

یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراجای کشتهء سوزاندهء بر باد سپرده

جز عشق نیاموختی از قصه حلاجیک بار دگر کاش به ساحل برسانی

صندوقچه ای را که رها گشته در امواجفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نه اینکه فکر کنی مرهم احتیاج نداشت

که زخم های دل خون من علاج نداشتتو سبز ماندی و من برگ برگ خشکیدم

که آنچه داشت شقایق به سینه کاج نداشتمنم ! خلیفه ی تنهای رانده از فردوس

خلیفه ای که از آغاز تخت و تاج نداشتتفاوت من و اصحاب کهف در این بود

که سکه های من از ابتدا رواج نداشتنخواست شیخ بیابد مرا که یافتنم

چراغ نه ! که به گشتن هم احتیاج نداشت

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیا

باران بی ملاحظه ی ناگهان بیاچشمت بلای جان و تو از جان عزیزتر

ای جان فدای چشم تو با قصد جان بیامگذار با خبر شود از مقصدت کسی

حتی به سوی میکده وقت اذان بیاشُهرت در این مقام به گمنام بودن است

از من نشان بپرس ولی بی نشان بیاایمان خلق و صبرِ مرا امتحان مکن

بی آنکه دلبری کنی از این و آن بیا«قلب» مرا هنوز به یغما نبرده ای!

ای راهزن! دوباره به این کاروان بیافاضل نظری

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
شبیه چشمه -ولی بیت بیت- می جوشم

که مدتی ست روان نیست روح مغشوشمهمین که شیوه ی شعرانگی گرفتم، آه

روند زندگی از اصل شد فراموشمخدا نخواست سرم داد مرگ را بزند

و چند قطره جنون ریخت در سر و گوشمهمین خوش است که با اینکه رد شدی از من

هنوز ردّ تو مانده ست روی آغوشمغمت تمام مرا از تن خودم کنده ست

که خود قبای برازنده ای ست بر دوشمکسی که نیست عزادار مرگ قلب کسی

خودم برای دل خود سیاه می پوشممحمدجواد قیاسی{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
تا باد میان من و تو نامه‌‌رسان است

موی من و آرامش تو در نوسان است

دستی که مرا از تو جدا کرد نفهمید

دعوا نمک زندگی هم‌قفسان استهرچند که هر شاخه‌ گلی رنگی و بویی…

اما دَلگی خاصیت بوالهوسان استبگذار که اوقات تو را تلخ کنم گاه

شیرینی بسیار، خوراک مگسان استهر روز زمین شاهد توفان مهیبی‌ست

تا باد میان من و تو نامه‌رسان استدنیا که به کام من و تو نیست، نبوده‌است

بگذار ندانیم به کام چه کسان است!مژگان عباسلو{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
سلام-سلام-
خوبین؟؟؟:اشک:اشک{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
خطی، خبری، هلهله‌ای از تو ندارم

با این همه حتی گله‌ای از تو ندارمآماده‌ی ویران شدنم، حیف، زمانی‌ست

دیگر اثر زلزله‌ای از تو ندارمدر دست، به جز شاخه‌ی خشکیده‌ی سرخی

در پای، به جز آبله‌ای از تو ندارمعمری‌ست فقط شاعر چشمان تو هستم

هر چند که چشمِ صله‌ای از تو ندارمبگذار به در گویم و دیوار بفهمد

من فاصله‌ای، فاصله‌ای از تو ندارمهر لحظه بیایی، قدمت روی دو چشمم

در دل به خدا مسئله‌ای از تو ندارم...{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نیستی فکر من و حال و هوایم بکنی

نیستی ، منتظرم باز صدایم بکنی !از بدون چمدان رفتن تو پیدا بود

خواستی در به در خاطره هایم بکنیگفته بودم بروی بعد تو من رفتنی ام

رفته ای بر تن خود رخت عزایم بکنی ؟!من زمین گیر شدم تا تو به پرواز رسی

رسمش این نیست در این خاک رهایم بکنیبی ستاره شده ام ، درد از این بالاتر !؟

خسته از زندگی‌ام ، چون و چرایم بکنیبه تو نه ، این سخنم را به خدا میگویم

وقت آن نیست از این درد جدایم بکنی؟!{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
اهل پرهیزم ولی می خواره می آیم به چشم !

خانمان دارم ولی آواره می آیم به چشم!نیّتم بد نیست ، اما در زمان گفتنش

از غلط اندازی ام پتیاره می آیم به چشم!گرچه یک عمر است دارم گوشه گیری می کنم

باز در هر محفلی همواره می آیم به چشم!هرچه می پوشم به من می آید ، اما ظاهراً

در نگاهت در لباسی پاره می آیم به چشم!بس که در این کوچه دائم رفت و آمد می کنم

پیش چشم دیگران گهواره می آیم به چشم !عاشقانت روز و شب از کوچه ات رد می شوند

منتها تنها من ِ بیچاره می آیم به چشم !

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
هفت شهر عشق
شهر اول : نگاه و دلربایی
شهر دوم : دیدار و آشنایی
شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی
شهر چهارم : بهانه، فکر جدایی
شهر پنجم : بی وفایی
شهر ششم : دوری و بی اعتنایی
شهر هفتم : اشک، آه، “تنهایی”
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو