خسته ام ; از این همه بی حاصلی...

مشخصات

موارد دیگر
【wolf】
1338 پست

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1530055771302731.jpg 95_abartazeha_ir-1069.jpg images 500x500_1530988798415622-min.jpg
【wolf】
【wolf】
دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت

چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند
شعله‌ای بود که لرزید ولی جان نگرفت

جز خودم هیچ کسی در غم تنهایی من
مثل فواره سر گریه به دامان نگرفت

دل به هر کس که رسیدیم سپردیم ولی
قصه‌ء عاشقی ما سر و سامان نگرفت

هر چه در تجربهء عشق سرم خورد به سنگ
هیچ کس راه بر این رود خروشان نگرفت

مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست
قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم

مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرمتفاوت‌ های ما بیش از شباهت هاست باور کن

تو تلخی شراب کهنه ای من تلخی زهرممرا ای ماهی عاشق رها کن فکر کن من هم

یکی از سنگ های کوچک افتاده در نهرمکسی را که برنجاند تو را هرگز نمی بخشم

تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرمتو آهوی رهای دشت های سبزی اما من

پلنگ سنگی دروازه‌های بسته شهرمفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
راحت بخواب ای شهر ! آن دیوانه مرده است

در پیله ی ابریشمش پروانه مرده است!در تُنگ، دیگر شور دریا غوطه‌ور نیست

آن ماهی دلتنگ، خوشبختانه مرده استیک عمر زیر پا لگد کردند او را

اکنون که می‌گیرند روی شانه، مرده استگنجشکها ! از شانه‌هایم برنخیزید

روزی درختی زیر این ویرانه مرده استدیگر نخواهد شد کسی مهمان آتش

آن شمع را خاموش کن! پروانه مرده است..."فاضل نظری"{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
نیستی کم! نه از آیینه نه حتی از ماه

که ز دیدار تو دیوانه ترم تا از ماهمن محال است به دیدار تو قانع باشم

کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماهبه تمنای تو دریا شده ام! گرچه یکی ست

سهم یک کاسه ی آب و دل دریا از ماهگفتم این غم به خداوند بگویم، دیدم

که خداوند جدا کرده زمین را از ماهصحبتی نیست! اگر هم گله ای هست از اوست

می توانیم برنجیم مگر ما از ماه!

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
فردا اگر بدون تو باید به سر شود

فرقی نمی کند شب من کی سحر شود

شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست

بگذار عمر بی تو سراپا هدر شود

رنج فراق هست و امید وصال نیست

این"هست و نیست"کاش که زیر و زبر شود

رازی نهفته در پس حرفی نگفته است

مگذار درد دل کنم و دردسر شود

ای زخم دلخراش لب از خون دل ببند

دیگر قرار نیست کسی با خبر شود

موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است

بگذارگفتگو به زبان هنر شودفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
تقدیر نه در رمل نه در کاسه چینی ست

آینده ی ما دورتر از آیینه بینی ستما هرچه دویدیم به جایی نرسیدیم

ای باد سرانجام تو هم گوشه نشینی ستاز خاک مرا برد و به افلاک رسانید

این است که من معتقدم عشق زمینی ستیک لحظه به بخشایش او شک نتوان کرد

با این همه تردید در این باره یقینی ستشادم که به هر حال به یاد توام اما

خون می خورم از دست تو و باز غمی نیست“فاضل نظری”{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
838.jpg 【wolf】
هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست

ببار ابر بهاری، ببار... کافی نیستچنان که یخ زده تقویم ها اگر هر روز

هزار بار بیاید بهار، کافی نیستبه جرم عشق تو باشد که آتشم بزنند

برای کشتن حلاج، دار کافی نیستگل سپیده به دشت سپید می روید

سپیدبختی این روزگار کافی نیستخودت بخواه که این انتظار سر برسد

دعای این همه چشم انتظار کافی نیست


فاضل نظری

{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
dead_parrot.jpg 【wolf】
دلم بدون تو غمگین و با تو افسرده است

چه کرده ای که ز بود و نبودت آزرده استبه عکس های خودم خیره ام ، کدام منم ؟

زمانه خاطره های مرا کجا برده استچه غم که بگذرد از دشت لاله ها توفان

که مرگ دلخوشی غنچه ها پژمرده استاگر سقوط بهای بلند پروازیست

پرنده ی دل من بی سبب زمین خورده استاز این به بعد به رویم در قفس مگشای

چرا که طوطی این قصه پیش از این مرده است

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
poster_tavoos_ziba.jpg 【wolf】
طاووس من ! حتی تو هم در حسرت رنگی !

حتی تو هم با سرنوشت خویش در جنگی !یک روز دیگر کم شد از عمرت ، خدا را شکر

امروز قـــدری کمتر از دیروز دلتنگیاز " خود " گریزانی چرا ای سنگ ! باور کن

حتی اگر در کعبه باشی باز هم سنگیعمریست در نی شور شادی میـــدمی اما

از نــــی نمی آید به جز اندوه آهنگیدنیا پـــلی دارد که در هر سوی آن باشی

در فکر سوی دیگری ! آوخ چه آونگـی!فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست

که آنچه در سرِ من نیست، بیم رسوایی ستچه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ستاگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب

که آبشارم و افتادنم تماشایی ستشباهت من و تو هرچه بود ثابت کرد

که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ستکنون اگرچه کویرم هنوز در سرِ من

صدای پر زدن مرغ های دریایی ست

فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
یادت نرود با دلم از کینه چه گفتی !

زیر لب از آن کینه دیرینه چه گفتی؟این دست وفا بود، نه دست طلب از دوست !

اما تو، به این دست پر از پینه چه گفتی؟دل، اهل مکدر شدن از حرف کسی نیست

ای آه جگرسوز! به آیینه چه گفتی؟از بوسه گلگون تو خون می‌چکد ای تیر!

جان و جگرم سوخت! به این سینه چه گفتی؟از رستم پیروز همین بس که بپرسند:

از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟

‏فاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
خدایا؛
این روزها حرفهایم
بوی ناشکری می دهند...
اما تو...
به حساب تنهایی و درد دل بگذار{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
وجود پدر ۴۰ برابر امن‌تر از خانه‌ای ا‌ست که درش ۴۰ قفل دارد

وجود مادر ۴۰ برابر راحت‌تر از هتلی ا‌ست که ۴۰ پرسنل دارد

پدر یعنی امنیت
مادر یعنی آرامش
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

【wolf】
【wolf】
یک رود و صد مسیر، همین است زندگی

با مرگ خو بگیر! همین است زندگیبا گریه سر به سنگ بزن در تمام راه

ای رود سر به زیر! همین است زندگیتاوان دل بریدن از آغوش کوهسار

دریاست یا کویر؟ همین است زندگی!بر گِرد خویش پیله تنیدن به صد امید

این "رنج" دلپذیر همین است زندگیپرواز در حصار فرو بسته حیات

آزاد یا اسیر، همین است زندگیچون زخم، لب گشودن و چون شمع سوختن

"لبخند" ناگزیر، همین است زندگیدلخوش به جمع کردن یک مشت "آرزو"

این "شادی" حقیر همین است زندگیبا "اشک" سر به خانه دلگیر "غم" زدن

گاهی اگرچه دیر، همین است زندگیلبخند و اشک، شادی و غم، رنج و آرزو

از ما به دل مگیر، همین است زندگیفاضل نظری{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

گـمـشـده
گـمـشـده
بذار برای یکبار هم که شده مثبت فکر کنیم :
تنهایی ، تنها کسیه که باهات به دنیا میاد
پا به پات قد میکشه
و باهات پیر میشه
تویِ بدترين روزا و شبا كنارته
و هيچوقت به رفاقتت خيانت نمیكنه ...
الهی قربونش برم
با اينكه تویِ اين سالها ، اينهمه سرش غُر زدم ، اينهمه بهش بد و بی راه گفتم ، اينهمه واسه بودنش تحقير كردمش ..!
اما هيچوقتِ هيچوقت خودش رو لوس نكرد
هيچوقت دلخور نشد
موند و برام صبوری كرد ...: )


باز نشر توسط wolf
صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو