صاحبان دل های حساس نمی میرند... بلکه بی هنگام ناپدید میشوند...! #احمد_شاملو

مشخصات

موارد دیگر
رفیقِ گمشده
3323 پست

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

500x500_1563353453471353.jpg b6b0f54ac986d89dd58c7510d62f94df-425 4fecb8ad21f1e60f45ec89ca35fc6261-425 236x472_1561386390585208.jpg
رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
حـرفــام دردع ...
دستــام ســردع...

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
حوصلم دارع پشع کیش میکنه...{-110-}

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@sahel برار اون تیکه دیع عکسع پروفتو بدع من بزارم{-27-}{-137-}

رفیقِ گمشده
10531473782167612822.jpg رفیقِ گمشده
@lost {-62-}{-97-}

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
[لینک]

{-18-}

رفیقِ گمشده
images رفیقِ گمشده
@lost

{-41-}{-41-}

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@sahel بدبخته بی فعال:بدبین

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@shadi حواسم بت هس..خیلی کم میای...بیتر ادبع کم فعال:بدبین

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
و باز هم دولخ...:معتاد

رفیقِ گمشده
a0ca88f28f6350f3690ce0ef4707a3ca-425 رفیقِ گمشده
@lost این بود عکسه:معتاد

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
عاقل ترین مرد آن مردیستـ
که قلبــ زن را از عشق
لبریز می کند
تــا جایی برای پرسه زدن مردی دیگر باقی نماند ...

رفیقِ گمشده
735b352c03a40cd7c29b6404d569e15e-425 رفیقِ گمشده
...

رفیقِ گمشده
f8899d4e1e6d43b4cd35ad727c5a072540c88f18.jpg رفیقِ گمشده
دیع گوشش جا ندارع{-15-}{-15-}

رفیقِ گمشده
bf243240e5e212531db90b250b87fd66-425 رفیقِ گمشده
...

رفیقِ گمشده
رفیقِ گمشده
@Elahe عنتر{-195-}

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو