خسته ام ; از این همه بی حاصلی... ****************** تقدیر من این بود در این غار مجازی * تنهاتر از انسان نخستین شده باشم

مشخصات

موارد دیگر
【wolf】
2057 پست

دنبال‌کنندگان

(21 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

477_Bench_Landscape.jpeg 009Derakht.jpg 4e1fb1933b63745c15f3403d6595d200-425 444d414919f80a9a529574d45b2c960a-425
【wolf】
images 【wolf】
{-76-}{-75-}{-75-}{-75-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}

【wolf】
images 【wolf】
ینی چی؟{-80-}

【wolf】
【wolf】
من اهلِ دوست داشتنم ‌،
تو اهلِ کجایی ...؟!

اخوان_ثالث

【wolf】
images 【wolf】
{-128-}{-128-}{-128-}{-128-}{-128-}

【wolf】
images 【wolf】
{-35-}

【wolf】
【wolf】
@Nazi سلام-دی-:معتاد

【wolf】
【wolf】
با آنکه دشوار است ،می بندم زبان را

خاموش میدارم دل آتشفشان رادیگرنخواهم گفت-باشد،روی چشمم-

این جمله ی برخاسته ازعمق جان راحاجت به گفتن نیست ،وقتی می توان دید

گلزار احساسات و باغ ارغوان رابستم دهان ،هرچند ازچشمم تراود

این: ((دوستت دارد دلم...))های نهان راجان و تنت سرسبز تا ماند،حسد دور...

با آنکه دشوار است ،می بندم زبان رامهدی زکی زاده

【wolf】
c3ff8b341e91c7934ef877249ec7555d-425 【wolf】
{-2-}{-2-}

【wolf】
【wolf】
دوستت دارم.
. تورا با تمام نبودن هایت
تورا با تمام بی حوصلگیت هایت دوستت دارم
تورا با اشک چشمانم تورا با سردی دستانم
تورا من با قلب رنجانم دوستت دارم
تورا من به قدر تاریکی ها
تورا من به قدر بغض هایم
تورا من به قدر تپش های قلبم دوستت دارم
تورا در تمامی لحظات دلتنگی
تورا در تمام فریاد های یواشکی
تورا من در تمام زندگی ام دوستت دارم..

【wolf】
【wolf】
در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم،
- می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری!
تو توانایی بخشش داری
دستهای تو توانایی آن را دارد
- که مرا
زندگانی بخشد
چشم های تو به من می بخشد
شورِ عشق و مستی
و تو چون مصرعِ شعری زیبا
سطرِ برجسته ای از زندگی من هستی.

【wolf】
【wolf】
هربیت این اشعار را مدیون چشمان توام

اینبار نه ،هربار را مدیون چشمان توامباآنکه صورت را کند گلخنده زیباتر ،ولی

چشمان گوهربار را مدیون چشمان توامچون نیش قبلا میزدم،طعم زبانم تلخ بود

شیرینی گفتار را مدیون چشمان توامدرکوچه ی بن بست عشق،تیر تو درقلبم نشست

آن نقش بر دیوار را مدیون چشمان تواممدیون چشمان توام ازبخت بد آزار را

ازبخت بد آزار را مدیون چشمان تواممهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
عطر پیراهنت احساس مرا احیا کرد

گرچه چشمان مرا دوری تو دریا کرددرخودم گم شده بودم که رسیدی باعشق

غافل از خودشدنم در تو مرا پیدا کردبی تو یک عمر لبم بر سخن مبهم بود

آمدی نام تو خط لب من معنا کردمَثَلِ شوق تماشای تو و سوختنم ...

شعله ی شمع به پروانه ی بی پروا کردزیر چشمی به تو هر بار نگاهم افتاد

رنگ رخساره مرا پیش همه رسوا کردخواستم توبه کنم از تو که ترکم کردی

عشق در گوش دلم نام تو را نجوا کردآدمیزاده ی اخراجی ام از کوی بهشت

دلخوشم-حضرت حق- با نفس حواکرددر نفس های خود اعجاز مسیحا داری

عطر پیراهنت احساس مرا احیا کردمهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
قدری آهسته...دلم پشت غزل جامانده

دلِ حساس ،دلِ خسته ،دلِ واماندهمی دوی تند ،جوانی و ندارد نفسی

دلِ از تاب و تب افتاده و تنها ماندهجریان داری و تقدیر و قضا یار تواند

دل من ماهیِ دور از لب دریا ماندهروبروی تو درِ باغ خدا بازاست و ...

دل من دردل خشکیده ی صحرا ماندهقدری آهسته که دیدار تو حتی از دور

دردلم آتش عشقی ست که برپا ماندهقدراین یک غزل ای کاش کنارم باشی

می روی...سخت نگیر...سهم تو- فردا-مانده

مهدی زکی زاده

【wolf】
【wolf】
با سیلی از شعر امده ام...یوهاهاهاااا:دی:خنده:خنده
:دود:دود:دود

【wolf】
【wolf】
منم که گام می زنم همیشه در مسیر تو

بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو؟!همیشه سرپناه تو حریم دستهای من

همیشه سایبان من، نگاه سربه زیر توتمام آن چه هست در اتاق، گوش می شود

به گوش تا که می رسد صدای چون حریر تونگاه من که از تبار آسمان و آینه است

هماره خیره مانده بر شکوه چشمگیر توتو نیستی و غنچه های خانه دل گرفته ا ند

کجاست در حریم خانه عطر دلپذیر تو؟من آخر ای صدای سبز عشق، کوچ می کنم

از این سکوت یخ زده به سوی گرمسیر تو!یدالله گودرزی

صفحات: 12 13 14 15 16

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو