مشخصات

موارد دیگر
♥ sarvar ♥
3 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

cb1019366fdc85a7ea796b35160a0cb0_500.jpg 04f98efea97e80cbdd926aa194cb6d40_500.jpg 1347417453144307_large.jpg
♥ sarvar ♥
cb1019366fdc85a7ea796b35160a0cb0_500.jpg ♥ sarvar ♥
..........

دیدگاه
1397/09/9 - 23:00 ·

دیدگاه
♥ sarvar ♥
04f98efea97e80cbdd926aa194cb6d40_500.jpg ♥ sarvar ♥
...............

♥ sarvar ♥
1347417453144307_large.jpg ♥ sarvar ♥
امان از سردی پاییز که نه خود ادم میدونه دردش چیه ونه کسی دیگه

فقط اینو میدونی که هرچه هوا سرد تر میشه دل ادم آغوش گرمتری

میخواد .

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو