چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست :
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/17 - 12:56 توسط موبایل
دیدگاه
hadi

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد / به نزد آن درختی رو که او گل های تر تر دارد

1393/12/17 - 13:27 توسط موبایل
hadi

مست بود و مست رفتو مست مرد / حاجی از همسنگرش رو دست خورد
پشت خطی ها همه حاجی شدن / نام او برکوچه ای بن بست خورد

1393/12/17 - 14:20 توسط موبایل
fatima

لذت اندر ترک لذت بود، ای آزادگان

ما گدایان ترک این لذت نمی دانسته ایم

1393/12/17 - 19:13
hadi

میازار موری که دانه کش است
که جان داردو جان شیرین خوش است {-7-}

1393/12/17 - 19:18
fatima

تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد.

1393/12/17 - 19:21
hadi

دوست آنست که گیرد دست دوست
درپریشان حالی و درماندگی

1393/12/17 - 19:22
fatima

یا رب برسان گل پسر زهرا(س) را

بشنو صلوات و ربنای ما را

ایام تبری است ، دیگر برسان

نابودی صهیونیست و آمریکا را

1393/12/17 - 19:24
hadi

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی

1393/12/17 - 19:40 توسط موبایل
Hoda

یارب این نوگل خندان که سپردی به منش

میسپارم به تو از چشم حسود چمنش

1393/12/17 - 19:47
Hoda

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

1393/12/17 - 19:49
Hoda

تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر

ندانمت که در این دامگه چه افتادست

1393/12/17 - 19:51
hadi

تا تو نگاه می کنی کارمن آه کردن است
جان به فدای چشم تو این چه نگاه کرد است

1393/12/17 - 19:58 توسط موبایل
Hoda

تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد

خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

1393/12/17 - 20:01
Hoda

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

حسابش با کرام الکاتبین است

1393/12/17 - 20:02
Hoda

تا چه کند با رخ تو دود دل من

آینه دانی که تاب آه ندارد

1393/12/17 - 20:07
Hoda

{-35-}{-35-}{-35-} دل میرود ز دستم صاحب دلان ، خدا را {-35-}{-35-}{-35-}

{-35-}{-35-}{-35-} دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا {-35-}{-35-}{-35-}


{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


عــــاشق ایـن بیــت از شعـــرای حــــافظــم ...

1393/12/17 - 20:10
Hoda

{-35-} الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها {-35-}

{-35-} که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها {-35-}

1393/12/17 - 20:12
fatima

اگرب زلف درازتودست مانرسد گناه بخت پریشان ودست کوته ماست.

1393/12/17 - 22:58
hadi

تو را من چشم در راهم ...

تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ «تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی

وز آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛

تو را من چشم در راهم.

1393/12/18 - 01:52
fatima

مازیاران چشم یاری داشیم خودغلط بودآنچه میپنداشتیم.

1393/12/18 - 11:15
hadi

مرهبا طایر فرخ پی فرخنده پیام / خیرمقدم چه خبر یار کجا دوست کدام

درست گفتم؟

1393/12/18 - 11:22 توسط موبایل
fatima

مردم ازحسرت ب پیغامی دلم راشادکن ای ک گفتی فراموشت نسازم یادکن

1393/12/18 - 12:15
MHG

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم یر دگر باره جوان خواهد شد

1393/12/18 - 19:04
Hoda

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

1393/12/18 - 19:18
hadi

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرما
چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیرما

1393/12/18 - 19:20
Hoda

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را

1393/12/18 - 19:22
hadi

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

1393/12/18 - 19:26
Hoda

شرمنده تکراری هست آقا هادی میشه یکی دیگه بگین ؟؟؟؟

(البته اگه تکراری مشکلی نداره که هیچی)

1393/12/18 - 19:27
hadi

ممنون از تذکرتون

> ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

1393/12/18 - 19:30
Hoda

{-35-}

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده

شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده

1393/12/18 - 19:32
hadi

هزار جهد بکردم که یار من باشی
مرادبخش دل بی قرار من باشی

1393/12/18 - 19:34
Hoda

یارب این آتش که در جان من است

سرد کن زان سان که کردی بر خلیل

1393/12/18 - 19:36
hadi

لیلی ز سر ترنج بازی

کردی ز زنخ ترنج سازی

1393/12/18 - 19:38
Hoda

یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد

که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

1393/12/18 - 19:39
hadi

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

1393/12/18 - 19:42
Hoda

می جست از سحاب امل رحمتی ولی

جز دیده اش معاینه بیرون ندادنم

1393/12/18 - 19:44
hadi

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند

1393/12/18 - 19:47
Hoda

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

1393/12/18 - 19:51
ayda

در دایره قسمت ما نقطه ی تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی

1393/12/18 - 19:51 توسط موبایل
hadi

یک نظر دیدن اگرچه بنظر کوتاه است / تازه فهمیده ام این اول بسم الله است

1393/12/18 - 19:53
Hoda

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

1393/12/18 - 19:55
hadi

@hajjari
شمارو به چالش مشاعره دعوت میکنم :)

1393/12/18 - 20:36 توسط موبایل
Respina

ممنون از دعوت
سعی میکنم یاد بگیرم :)

شراب تلخ میخواهیم که مرد افکن بود زورش
که تا یک دم بیاساییم ز دنیا و شر و شورش

1393/12/18 - 21:03 توسط موبایل
fatima

شعرو شرع و عرش ازهم خواستند این دوعالم زین س حرف آراستند...

1393/12/18 - 21:15
Respina

چقد قشنگــــ(:

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند

1393/12/18 - 21:27 توسط موبایل
fatima

دردایره ی قسمت ما نقطه ی تسلیمیم لطف آنچه تواندیشی حکم آنچه توفرمایی...

1393/12/18 - 21:29
Respina

یکی را به سر برنهد تاج و تخت
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

1393/12/18 - 21:32 توسط موبایل
fatima

تاچند بسته ماندن دردام خود فریبی باغیرآشنایی باآشنا غریبی؟

1393/12/18 - 21:38
hadi

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم / درمیان سبزه و گل آشیانی داشتم

1393/12/18 - 21:47 توسط موبایل
fatima

میرود عمرعزیزما دریغاچاره چیست....دی برفت ومیرود امروزو فردا چاره چیست؟

1393/12/18 - 21:48
Respina

تامل در آیینه دل کنی
صفایی به تدریج ، حاصل کنی

1393/12/18 - 22:29 توسط موبایل
hadi

یادم آید روز باران / گردش یک روز شیرین

1393/12/18 - 22:43 توسط موبایل
fatima

نباید بستن اندرچیزوکس دل ک دل برداشتن کاریست مشکل.

1393/12/19 - 16:43
hadi

لیلی چو ستاره در عماری

مجنون چو فلک به پرده‌داری

1393/12/19 - 17:10
hadi

@Respina

1394/01/3 - 22:13 توسط موبایل
Respina

یار تویی غار تویی عشق جگر خوار تویی
یار مرا غار مرا خواجه نگه دار مرا

نمدونم تکراریه یا نع

1394/01/4 - 19:07 توسط موبایل
hadi

امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم - خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم

حفظ نبودم پیداش کردم :D

1394/01/4 - 19:14
Respina

من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت
کاول نظر به دیدن او ، دیده ور شدم

1394/01/4 - 19:41 توسط موبایل
MHG

من آنم که رستم بود پهلوان

1394/01/4 - 23:03 توسط موبایل
Respina

فک کنم قانون مشاعره حداقل دو مصراع معنی داره

نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست ...

1394/01/4 - 23:50 توسط موبایل
hadi

@montazeregomnam

1394/01/5 - 00:50 توسط موبایل
Hoda

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است

ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است

1394/01/6 - 10:34
hadi

تکراریه خودم گفتم قبلا :D

تا که به قد قامتت افتاده نگاهم،سر زده بر اوج فلک شعله آهم

1394/01/6 - 10:59
Hoda

ببخشید ندیده بودم ... شرمنده ...

1394/01/6 - 11:18
Respina

من کیــَـم لیلی و لیلی کیست من
هردو یک‍ـ روحیـم اندر دو بدن

1394/01/19 - 19:23 توسط موبایل
MHG

ندانم من چه خواهد یار از من
نه من دانم نه او داند نه کس دیگر

1394/01/20 - 00:41 توسط موبایل
fatima

رخت بر بست ز دل شادی و هنگام و وداع با غمت گفت که یا جای تو یا جای من است

1394/01/20 - 07:05
Respina

تو را اگر مُلک هندوان بدیدی موی
سجود کردی و بُت خانه هاش ، بر کَندی

1394/01/20 - 14:47 توسط موبایل
hadi

یا علی گفتیم و دریا خنده کرد

عشق ما را باز هم شرمنده کرد

1394/01/20 - 15:00
fatima

در ميان چهارچوب خالي قاب
خاطرات را هر دم صدا كردن

1394/01/20 - 16:44
MHG

ندا آمد که ای بنده ی خاطی
چرا کردی گنه با علم گاهی

1394/01/22 - 08:59
hadi

یکی را چو سعدی دلی ساده بود که با ساده رویی در افتاده بود

1394/02/24 - 15:02
hadi

درآ که در دل خسته توان درآید باز

بیا که در تن مرده روان درآید باز

1394/12/24 - 17:49
shadi

ز گهواره تا گور دانش بجوی

1394/12/24 - 19:15
shadi

{-11-}

1394/12/24 - 19:15
fatima

پستای داداشتو میگشتیا معلومه.{-7-}

1394/12/25 - 16:14
shadi

چطور یعنی؟

1394/12/25 - 17:27 توسط موبایل
pauez

تو به کنکور پزشکی و من به کنکور وصال هر دو مردودیم اما این کجا و آن کجا؟

1397/06/20 - 11:08
shadi

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور
پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی

1397/06/20 - 17:14
hadi

یارا یارا
گاهی

دل ما را

به چراغ نگاهی روشن کن

چشم تار دل را
چو مسیحا

به دمیدن آهی روشن کن

1397/06/21 - 11:15
shadi

نگو که از تو دلسردم غزل بانو
که دلتنگ تو ام هردم غزل بانو

1397/06/21 - 14:47

باز نشر توسط

پربحث ها

داغترین ها

1. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 2. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 3. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 4. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 5. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 6. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد 7. #دشـمـن با خـود چه فکـــر کـــرده ؟؟؟ انـگار از آن هشــت ســال #درس-عبــــرتــــ نگرفـتــــ ... کشـــور مــ... ... 8. حتمابخونید خیلی قشنگه {-29-} داستان واقعی که در پاکستان اتفاق افتاده است ! دکتر ایشان ، پزشک و جراح مشهور پاکست...نم ؟ 9. دهه هفتادی ها هم شهید میشوند تاریخ تولدش را که دیدم جا خوردم... 1374 میشود بیست سال . کوچکتر از من… دیروز توی سوری...بارک 10. میتونیم اینجا با رسم و رسوم شهرهای ایران اشنا بشیم.دیدو بازدید عید تو شهر شما چطوریه؟ 11. حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)متولد کدام ماه شمسی هستن؟ الف)فروردین ب)خرداد ج)شهریور د)بهمن 12. سلام به همگی لطفا مهارت ها و تخصص های خودتون رو تو دیدگاه این پست برامون بنویسید . بعد برین سر سطر علایقتونم ب...ین . 13. کاربران گرامی اگه یه تعداد کاربر بیاریم اینجا که یکم شلوغن خیلی مذهبی نیستن چه واکنشی نشون می دین؟ میتونید باهاشون...رین؟ 14. آب میبــــــینم٬نمیــــنوشم ... نـــه از بهــــــر #ثــــــواب... یـــــــاد #لـــــــبهای بهـــــم چســــــــبید... ... 15. چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ بزرگ نمایی کوچک نمایی چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ به گزارش ش... می‌

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو