یه چالش جدید بذارین منم شرکت کنم
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1398/04/11 - 15:12 در چالش
دیدگاه
shadi

تو چالش های قدیمی شرکت کن

1398/04/11 - 18:34
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]تو چالش های قدیمی شرکت کن[/quote]
چشم دشمن دانا

1398/04/11 - 18:49
althevarez

میشه دیگه دشمن نباشیم؟از جنگ و دعوا بدم میاد.

1398/04/11 - 19:03
shadi

یه بار بهت گفتم دشمن نیستیم :خسته

1398/04/11 - 19:22
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]یه بار بهت گفتم دشمن نیستیم :خسته[/quote]
اوکی حالا میگین چرا عمه خانومین؟

1398/04/11 - 19:25
shadi

بخاطر همین اخلاق گندم :خخخ :هرهر

1398/04/11 - 19:29
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]بخاطر همین اخلاق گندم :خخخ :هرهر[/quote]
من ک اخلاق گندی ندیدم

1398/04/11 - 19:35
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]بخاطر همین اخلاق گندم :خخخ :هرهر[/quote]
به قول خودتون فقط مچگیری بود

1398/04/11 - 19:35
shadi

همینجوری دیگه شبیه عمه هام :هرهر

1398/04/11 - 20:21
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]همینجوری دیگه شبیه عمه هام :هرهر[/quote]
موفق باشین فک کردم دلیل خاصی داره

1398/04/11 - 20:28
saba-bano

منم پایم
نمیشه صندلی داغ راه بندازیم بی محدودیت :/

1398/04/13 - 19:13
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]منم پایم
نمیشه صندلی داغ راه بندازیم بی محدودیت :/[/quote]
شما بگین شاید بهتون گوش دادن

1398/04/13 - 20:36
saba-bano

اتفاقا کسی ب حرف من گوش نمیده

1398/04/14 - 00:04
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]اتفاقا کسی ب حرف من گوش نمیده[/quote]
خب شما دخترین رابطتون بهتره با بقیه بچه ها

1398/04/14 - 06:19
shadi

صندلی داغ هرکسی خودش برا خودش میذاره دیک
الان من گذاشتم گمشده و بقیه هم گذاشتن شمام میتونین بذارین و بقیه رو تگ کنید که همه ازتون سوال بپرسن

1398/04/14 - 12:43
saba-bano

شک دارم خخ

1398/04/14 - 12:43
shadi

به چی

1398/04/14 - 13:30
saba-bano

ب اینکه رابطه ام بهتر از شماباشه با بقیه

1398/04/14 - 13:48
saba-bano

ممنونم شادی

1398/04/14 - 13:48
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]ممنونم شادی[/quote]
ینی بهتر نیست رابطتون؟

1398/04/14 - 13:54
saba-bano

ن گمان نکنم

1398/04/14 - 14:03
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]ن گمان نکنم[/quote]
همین خودش شد چالش بیاین رأی بگیریم

1398/04/14 - 14:09
saba-bano

خخ خودم موافقم با حزفم

1398/04/14 - 14:14
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]خخ خودم موافقم با حزفم[/quote]
خب منم با حرف خودم موافقم

1398/04/14 - 14:18
saba-bano

فعلا مساوی آرا

1398/04/14 - 14:40
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]فعلا مساوی آرا[/quote]
همسرمم با من موافقه یکی من جلو

1398/04/14 - 14:56
saba-bano

ن قبول نیست
شما داری پارتی بازی میکنید

1398/04/14 - 15:00
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]ن قبول نیست
شما داری پارتی بازی میکنید[/quote]
شماهم میتونین بکنین.با پول میتونین حتی رأی منو عوض کنین

1398/04/14 - 15:11
saba-bano

خخ چقدر باید پرداخت کنم؟

1398/04/14 - 17:20
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]خخ چقدر باید پرداخت کنم؟[/quote]
دوهزار تومن

1398/04/14 - 17:23
saba-bano

اوه چخبره :مسیح

1398/04/14 - 17:30
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]اوه چخبره :مسیح[/quote]
خداوکیلی دو هزار تومن خیلیه؟

1398/04/14 - 17:33
saba-bano

ن خدایی در حالت عادی اگر از پدر یا همسر بگیری
اما اگر با زحمت بدست بیاد بله

1398/04/14 - 17:35
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]ن خدایی در حالت عادی اگر از پدر یا همسر بگیری
اما اگر با زحمت بدست بیاد بله[/quote]
خب شما بدین به من
ذلیلم علیلم

1398/04/14 - 17:36
saba-bano

خخ دور از جونتون
چشم

1398/04/14 - 17:43
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]خخ دور از جونتون
چشم[/quote]
چشمتون بی بلا بدین حالا

1398/04/14 - 17:44
saba-bano

شماره حساب لطفا

1398/04/14 - 19:23
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]شماره حساب لطفا[/quote]
یه جور دیگه بدین

1398/04/14 - 19:27
saba-bano

چجوری

1398/04/14 - 19:42
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]چجوری[/quote]
هرجور دوست دارین

1398/04/14 - 19:44
saba-bano

راهی ندارم

1398/04/14 - 20:16
shadi

من با صبا موافقم

1398/04/14 - 20:23
saba-bano

خخ مرسی

1398/04/14 - 20:25
althevarez

استغفرالله.شادی خانوم ینی رابطتون با من بهتر از رابطتون با صبا خانومه؟

1398/04/14 - 20:36
shadi

:|

1398/04/14 - 20:51
shadi

مم رابطم با صبا خوبه بقیه بچه ها رو در نظر گرفتم و گفتم
مثلا گمشده رابطش خوبه با همه یا فقط خدا :|

1398/04/14 - 20:52
shadi

[quote][h4]saba-bano[/h4]خخ مرسی[/quote] :صبا

1398/04/14 - 20:53
althevarez

[quote][h4]shadi[/h4]مم رابطم با صبا خوبه بقیه بچه ها رو در نظر گرفتم و گفتم
مثلا گمشده رابطش خوبه با همه یا فقط خدا :|[/quote]
خب رابطتون با صبا بهتر از منه.منم حرفم اینه.پس شما با من موافق باشین

1398/04/14 - 20:58
saba-bano

ن دیگه شادی جان حق رو گفت من بخاطر نوع برخوردم نمیتونم خیلی با بچه ها بر بخورم

1398/04/14 - 21:32
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]ن دیگه شادی جان حق رو گفت من بخاطر نوع برخوردم نمیتونم خیلی با بچه ها بر بخورم[/quote]
من خیلی بر خوردم بنظرتون؟

1398/04/14 - 22:15
saba-bano

نسبتا بهتر از من :مسیح

1398/04/14 - 22:17
shadi

[quote][h4]althevarez[/h4][quote][h4]shadi[/h4]مم رابطم با صبا خوبه بقیه بچه ها رو در نظر گرفتم و گفتم
مثلا گمشده رابطش خوبه با همه یا فقط خدا :|[/quote]
خب رابطتون با صبا بهتر از منه.منم حرفم اینه.پس شما با من موافق باشین[/quote]

فقط من و هادی و مهرابه منم کمتر از اون دو تا :خسته

1398/04/14 - 22:18
shadi

[quote][h4]saba-bano[/h4]نسبتا بهتر از من :مسیح[/quote] اوهک

1398/04/14 - 22:19
althevarez

خب صبا خانوم.دو دو شدیم.ولی پدر زنم با من موافقه 3-2 به نفع من

1398/04/14 - 22:21
saba-bano

قبول نیست آقا جرزنیه

1398/04/14 - 22:30
saba-bano

خخ شادی :صبا

1398/04/14 - 22:30
althevarez

نوموخوام.قبوله
با رأی مادر زن شدیم 4-2

1398/04/14 - 22:33
saba-bano

نخیر

1398/04/14 - 22:34
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]نخیر[/quote]
بهتره رأی جمع کنید با رأی خانوادم شدم 8

1398/04/14 - 22:36
saba-bano

عه خب چهار تا هم خانواده من

1398/04/14 - 22:37
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]عه خب چهار تا هم خانواده من[/quote]
‏+فرصت تموم شد.من بردم

1398/04/14 - 22:39
saba-bano

اوه شت

1398/04/14 - 22:39
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]اوه شت[/quote]
اولا استغفرالاه
دوما من بردم.پس ینی شما رابطتون بهتره.پس بگین چالش بذارن

1398/04/14 - 22:41
saba-bano

من ب کسی حرفی نمیزنم اما میتونم خودم چالش صندلی داغ خودم بذارم سوال آزاد

1398/04/14 - 22:43
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]من ب کسی حرفی نمیزنم اما میتونم خودم چالش صندلی داغ خودم بذارم سوال آزاد[/quote]
خب بپرسم؟

1398/04/14 - 22:44
saba-bano

باید پست بذارم

1398/04/14 - 22:44
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]باید پست بذارم[/quote]
بذارین.عکس پولم بذارین

1398/04/14 - 22:45
saba-bano

باورتون بشه یا ن الان یک ربع هس درگیر عکس گذاشتنم نمیشه

1398/04/14 - 22:46
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]باورتون بشه یا ن الان یک ربع هس درگیر عکس گذاشتنم نمیشه[/quote]
باورم.میشه شما عکس دلار فرستادین هنگ کرده پنجی یا دهی بفرستین.زیادم بده کلاس گذاشتن.بده ریا میشه :قهقهه

1398/04/14 - 22:49
saba-bano

خخخ

1398/04/14 - 22:54
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]خخخ[/quote]
عجب شوهری گیرم اومد یه عکس پول نمتونه بفرسته.نمدونم چرا بله گفتم

1398/04/14 - 22:56
saba-bano

هنگ باور کنین خخ

1398/04/14 - 22:58
saba-bano

الآن با سیستم هم دارم تلاش میکنم نمیشه

1398/04/14 - 22:59
althevarez

[quote][h4]saba-bano[/h4]هنگ باور کنین خخ[/quote]
خب گوشی تون رو خاموش کنید بعد گوشیتون خاموشه

1398/04/14 - 23:00

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 6. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 7. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 8. با سلام خدمت دوستان گلم نحوه دریافت در مسابقات ساینا به این صورت است که: ما برای هر مسابقه یک امتیاز جامع رو انتخ...د..* 9. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 10. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 11. آنکس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان...#317 12. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 13. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 14. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 15. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو