برین کنار ک من اومدم:ماشین
:گگگ:گگگ:گگگ:گگگ:گگگ
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1398/04/03 - 21:22 در TiMaReStAn Synaa
دیدگاه
payam158

یواش. مواظب باش کسی رو زیر نگیری

1398/04/3 - 21:23
lost

خوش گلدین :خسته

1398/04/3 - 21:26
wolf

مگه هم خودمو زیر بگیرم با ماشی[quote][h4]payam158[/h4]یواش. مواظب باش کسی رو زیر نگیری[/quote]ن:گگگ:گگگ

1398/04/3 - 21:27
wolf

سپاس گلدین:گگگ:گگگ[quote][h4]lost[/h4]خوش گلدین :خسته[/quote]

1398/04/3 - 21:27
lost

باش:|:خخخ

1398/04/3 - 21:28
lost

تو دیروز به من نگفتی دیگه این استیکرای گریه رو نمیفرستی؟:متنفر

1398/04/3 - 21:28
wolf

:آمازون:بوس:خخخ:خخخ
نمیشه رفیخ:گگگ:گگگ

1398/04/3 - 21:37
lost

:ماچ:قهر

1398/04/3 - 21:38
wolf

باشع پس میشه...:آمازون...اما خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است...:هعی

1398/04/3 - 21:40
lost

:قهر:خواب

1398/04/3 - 21:41
wolf

باشع پس...هرچی تو بگی:بوس کوجا میری؟؟بپر بالا خسته نشی:ماشین

1398/04/3 - 21:44
lost

نه گریه الکی بزار نه خنده الکی:هعی بریم مشد:ماشین

1398/04/3 - 21:48
wolf

باشع پس...:هعی گریع واقعی میتونم بزارم؟؟:هعی باشع هرجا تو بگی:ماشین

1398/04/3 - 21:52
Elahe

گریه چرا؟:خسته

1398/04/3 - 22:20
lost

اره اونو میتونی:سوت:ماشین

1398/04/3 - 22:29
wolf

باشع پ:نگران:گگگ:گگگ:گگگ[quote][h4]lost[/h4]اره اونو میتونی:سوت:ماشین[/quote]

1398/04/3 - 22:34
wolf

چون غم دارم:گگگ:گگگ[quote][h4]Elahe[/h4]گریه چرا؟:خسته[/quote]

1398/04/3 - 22:34
lost

غمت چیه؟:|

1398/04/3 - 23:40
Elahe

غم من امشب بیشتره

1398/04/3 - 23:55
lost

پست گریه بزاریم باز همه باهم گریه کنیم:|

1398/04/4 - 00:13
Elahe

گریه منو آروم نمی کنه الان..
فقط زود امشب تموم شه

1398/04/4 - 00:40
wolf

الهی بگردم ترو:بغل:هعی[quote][h4]Elahe[/h4]گریه منو آروم نمی کنه الان..
فقط زود امشب تموم شه[/quote]

1398/04/4 - 00:47
Elahe

:نگران

1398/04/4 - 00:59
wolf

:گگگ:گگگ:گگگگ

1398/04/4 - 01:00
lost

هعی:خسته

1398/04/4 - 01:00
wolf

کی کارنامه هاتونو میدن مهی؟؟:خسته:آبنبات

1398/04/4 - 01:00
lost

مهی و کوفت :| چهارشنبه:وای

1398/04/4 - 01:02
wolf

ببین من ی نظری دارم...چطور بهت بگم "ملا"

1398/04/4 - 01:04
wolf

:(:گگگ:آبنبات

1398/04/4 - 01:04
lost

زیــــــــــــــنــــــــــب:جیغ

1398/04/4 - 01:05
lost

چی شد؟؟:|
[quote][h4]wolf[/h4]:(:گگگ:آبنبات[/quote]

1398/04/4 - 01:05
wolf

خیرع سرم مخفف کردم:|:کشتن[quote][h4]lost[/h4]زیــــــــــــــنــــــــــب:جیغ[/quote]

1398/04/4 - 01:07
wolf

گریع با طعمه ابنبات:بی دندون[quote][h4]lost[/h4]چی شد؟؟:|
[quote][h4]wolf[/h4]:(:گگگ:آبنبات[/quote][/quote]

1398/04/4 - 01:07
lost

عشخم زیاد فسفر نسوزون یا اسم خودمو بگو یا کلا نگو:مشکوک مرسی اه:سوت:بوس

1398/04/4 - 01:08
lost

امتحان کنم:|:مشکوک:گگگ:آبنبات

1398/04/4 - 01:08
wolf

وای چ حسع خوبی:لاو:دی

1398/04/4 - 01:10
wolf

چطور بود؟:نینی[quote][h4]lost[/h4]امتحان کنم:|:مشکوک:گگگ:آبنبات[/quote]

1398/04/4 - 01:10
lost

خواهش:مشکوک:وای:خخخ

1398/04/4 - 01:11
lost

معتادش شدم اصلن:|:خخخ:گگگ:آبنبات
[quote][h4]wolf[/h4]چطور بود؟:نینی[quote][h4]lost[/h4]امتحان کنم:|:مشکوک:گگگ:آبنبات[/quote][/quote]

1398/04/4 - 01:11
wolf

یا ابرفض...ثبرع خودمو کندم:وای:گگگ:آبنبات=))=))[quote][h4]lost[/h4]معتادش شدم اصلن:|:خخخ:گگگ:آبنبات
[quote][h4]wolf[/h4]چطور بود؟:نینی[quote][h4]lost[/h4]امتحان کنم:|:مشکوک:گگگ:آبنبات[/quote][/quote][/quote]

1398/04/4 - 01:13
wolf

قبرع*

1398/04/4 - 01:13
lost

چاکریم:مشکوک

1398/04/4 - 01:14
lost

چرا؟؟:خخخ:گگگ:آبنبات

1398/04/4 - 01:14
wolf

پورتیم:آمازون:خنده

1398/04/4 - 01:40
wolf

چون به جای این>:|:گریه:خنده
اینو میزاری:>:گگگ:آبنبات

1398/04/4 - 01:40
lost

به نظزم بازم این بحثو ادامه ندیم:مشکوک:خنده

خااا:|:خخخ

1398/04/4 - 01:42
wolf

ارع موافقم:|:خخخخ

1398/04/4 - 01:48
Elahe

من فک میکردم دوشنبه میخان بدن از صبحش ک پاشدم خودخودمو پهن کردم رو مبل ک حالم بده ک بعد اینکه نمره هامو دیدن برا حال بدم کاری بم نداشته باشن ک بعدم گفتن چهارشنبس. ..ی نقشه جدید برا چهارشنبه ارائه بدین دوستان :مشکوک:دی

1398/04/4 - 08:27
wolf

:|:آبنبات

1398/04/4 - 17:17
Elahe

هوم؟:دی

1398/04/4 - 17:59
wolf

:مشکوک

1398/04/4 - 19:18
Elahe

کوفت:خنده

1398/04/4 - 19:21
wolf

:خنده

1398/04/4 - 20:29
lost

چرا نمیشه فردا کلا نیاد یهویی پس فردا بشه؟!!:وای

1398/04/5 - 00:43
Elahe

من دارم میمیرم از استرس:گگگگ:گگگ

1398/04/5 - 00:56
lost

من استرس ندارم چرا:وای:گگگ

1398/04/5 - 00:58
Elahe

:| خوشبحالت:وای:گگ:گگگ:گگگ

1398/04/5 - 01:01
lost

:گیج:گگگ:گگگ:گگگ

1398/04/5 - 01:03
Elahe

اقا من نمیخام فردا برم :گگگ:گگگ:گگگ

1398/04/5 - 01:06
lost

منم:گگگ:گگگ:گگگ
من نخوام کارنامه بگیرم کیو باید ببینم؟؟:گگگ

1398/04/5 - 01:07
Elahe

ولی مجبوریم ک بریم:وای:گگگگ:گگگ:گگگ:گگگ کد اون استیکر ک سرشو میکوبه دیوار و بدع نیاز دارم:گگگ
منم نمیخام اصن نمیخاممم:گگگ

1398/04/5 - 01:09
Elahe

{-116-} این:گگگ

1398/04/5 - 01:11
lost

هعی خدا:گگگ
:سرکوبیدن :سرکوبیدن این؟

1398/04/5 - 01:13
lost

من الان کد اینو یاد گرفتم تا الان فک میکردم دیواره:خسته

1398/04/5 - 01:14
lost

ولش هرچی شد شد:خسته
وقتی باید مییخوندیم که نخوندیم الان دیگه این گریه کردنا و سرکوبیدنا اثری نداره:خسته

1398/04/5 - 01:18
Elahe

ارع:گگگگ:خنده
منم:خنده
مرسی:رز:گگگ
:سرکوبیدن

1398/04/5 - 01:19
Elahe

دقیقا به چیز خوردن افتادم منکه:گگگ:گگگ:سرکوبیدن
نه بزار حالا ک کدشو یاد گرفتیم یکم استفاده کنیم:سرکوبیدن:|

1398/04/5 - 01:20
lost

:مشکوک:خنده گریه نکن داا یهو دیدی فردا رفتیم گفتن شگرد ممتاز شدیم:|:سوت

1398/04/5 - 01:21
lost

باشه پس بیا بکوبیم :|:سرکوبیدن:سرکوبیدن

1398/04/5 - 01:22
Elahe

مااا؟:|:|:|:|:|

1398/04/5 - 01:27
lost

هاع مگه چیه؟؟:سوت:خنده
امیدواری چیز خوبیه:وای

1398/04/5 - 01:28
Elahe

بکوبیم:سرکوبیدن:سرکوبیدن چ طولانیه:|

1398/04/5 - 01:29
Elahe

موافقم...امید میدم ب خودم:|:مشکوک من ممتازم:گگگ

1398/04/5 - 01:30
lost

تازه کوتاهش کردم قبلا اقا هادی کد اینو گذاشته بود : سرکوبیدن به دیوار
وقتی کدشو دیدم واقعا دلم میخواس سرمو بکوبم به دیوار:|:خخخ

1398/04/5 - 01:31
lost

عافرین منم ممتازم:/:گگگ

1398/04/5 - 01:31
Elahe

یا ابلفض:گگگ:خخخ:خخخ

1398/04/5 - 01:32
Elahe

وقتی اینجوری میگم ینی همرو افتادم:گگگ

1398/04/5 - 01:33
lost

:خخخ

1398/04/5 - 01:33
lost

یه چیزی تو همون مایه ها:مشکوک:خخخ:گگگ

1398/04/5 - 01:34
Elahe

ای خدا چقد ما بدبختیم:گگگ:گگگ:گگگ

1398/04/5 - 01:39
lost

خیلی:گگگ

1398/04/5 - 01:41
lost

من دو روزه نخوابیدم فردا هم مثلا میخوام زود بیدار شم:مشکوک
امیدوارم فردا بعد دیدن کارنامت خوشحال باشی:گمشده
شبت بخیر:گمشده

1398/04/5 - 01:41
Elahe

تو میتونی:مشکوک
توام همینطور:|:مشکوک:گگگ
شب توام بخیر:رز

1398/04/5 - 01:43
wolf

دوتاتون سریع بیان پی وی..معدلتون رو اعلام کنید:عینک:آبنبات
@lost
@Elahe

1398/04/5 - 12:38
lost

مرسی:گمشده
[quote][h4]Elahe[/h4]تو میتونی:مشکوک
توام همینطور:|:مشکوک:گگگ
شب توام بخیر:رز[/quote]

1398/04/5 - 14:06
lost

نمیشنفم چی میگی:گمشده
[quote][h4]wolf[/h4]دوتاتون سریع بیان پی وی..معدلتون رو اعلام کنید:عینک:آبنبات
@lost
@Elahe[/quote]

1398/04/5 - 14:06
Elahe

دارم به مرگ و خودکشی فک میکنم بعد دیدن معدلم

1398/04/5 - 15:19
lost

:|

1398/04/5 - 16:45
Elahe

وحشتناکه. .توی همه این سالای درس خوندنم به این داغونی نبوده

1398/04/5 - 19:50
lost

من هم:خسته

1398/04/5 - 20:29
lost

ولی رزم آرا خیلی بد بهم نمره داده

1398/04/5 - 20:29
wolf

گمشین پی وی خودتون:|:وای:کشتن:سرکوبیدن

1398/04/6 - 00:08
lost

گمشدم:خواب:سوت

1398/04/6 - 00:25
wolf

معرفی نکن خودتوهاااااا...من عصبی میشم:عصبی

1398/04/6 - 00:53
Elahe

بنده خیلی وقته گم شدم رفتم:وای:گگگ

1398/04/6 - 00:54
lost

باشه پس دیگه معرفی نمیکنم:سوت

1398/04/6 - 00:55
wolf

زود باش پیام بده:عصبی[quote][h4]Elahe[/h4]بنده خیلی وقته گم شدم رفتم:وای:گگگ[/quote]

1398/04/6 - 00:57
wolf

عافرین زود تند سریع معدل بیم:عصبی[quote][h4]lost[/h4]باشه پس دیگه معرفی نمیکنم:سوت[/quote]

1398/04/6 - 00:57
lost

بیم؟؟:سوال

1398/04/6 - 00:58
Elahe

معدل چیه؟
اصن من کی ام؟
تو کی؟
گمشده کیه؟

1398/04/6 - 01:01
wolf

بگو:قهقهه:قهقهه

1398/04/6 - 01:01
wolf

خا بسه:حلما[quote][h4]Elahe[/h4]معدل چیه؟
اصن من کی ام؟
تو کی؟
گمشده کیه؟[/quote]

1398/04/6 - 01:01
wolf

الی خودم پیام بدم ج*ر داده شدی هااا:حلما:عصبی

1398/04/6 - 01:01
Elahe

متوجه نمیشم چی میگی:سوت

1398/04/6 - 01:01
Elahe

الی رف لالا کنه...بابای:دی:مشکوک

1398/04/6 - 01:02
wolf

من ک فردا الی رو میبینم خ:حلما

1398/04/6 - 01:02
lost

منم خیلی خستم زیزی جون شبت شیک:سوت:خمیازه:بای:خواب

1398/04/6 - 01:03
lost

تیکه پارع شدنم از رفیق رسد نکوست:مشکوک

1398/04/6 - 01:06
lost

ببین منو مجبور میکنی نصف شبی بخاطر یه معدل چ چرتایی بگما:مشکوک:خخخ

1398/04/6 - 01:07
wolf

خا تیاری :قهقهه[quote][h4]lost[/h4]تیکه پارع شدنم از رفیق رسد نکوست:مشکوک[/quote]

1398/04/6 - 01:08
wolf

چرت نبود ک...شعر بود..تو از سع سالگی این استعداد رو داشتی...یادت نرفتع ک فقلیم هان؟؟:آمازون:قهقهه[quote][h4]lost[/h4]ببین منو مجبور میکنی نصف شبی بخاطر یه معدل چ چرتایی بگما:مشکوک:خخخ[/quote]

1398/04/6 - 01:09
wolf

فسقلیم*

1398/04/6 - 01:09
lost

بیشور به استعداد شاعری من توهین نکنا:حلما:قهقهه

1398/04/6 - 01:10
wolf

تعریف بود باباا:قهقهه:سوت:آبنبات

1398/04/6 - 01:11
lost

ارع جون خاله نداشتت:حلما :قهقهه

1398/04/6 - 01:12
Elahe

الی به مدت ی هفته از همه جی قراره اعتصاب کنه:مشکوک
بچم قراره بده درس بخونه تا ریدمان دیگه به بار نیاره:مشکوک

1398/04/6 - 01:17
lost

درس بخونه!!:|:مشکوک

1398/04/6 - 01:18
Elahe

یس:دی
اگه بتونه البته ک باااید بتونه...:مشکوک

1398/04/6 - 01:19
Elahe

بلی:مشکوک

1398/04/6 - 01:20
lost

ایشالا که بتونع:مشکوک
ولی ما وقته وقتش که همه شرایطش هس نمیخونیم الان چجوری میخوای بخونی؟!!:مشکوک

1398/04/6 - 01:20
Elahe

ایشالا:مشکوک
همین دیگه..مشکل همینه :|

1398/04/6 - 01:22
lost

منم هر وقت خرابکاری میکنم بعدش جوگیر میشم ک جبران کنم بعد توروز ک ابا از اسیاب میوفته کلا باز همچی مث اولش میشه :|:وای:خخخ

1398/04/6 - 01:22
lost

جونم عشخم ؟؟:سوت:خنده

1398/04/6 - 01:22
Elahe

دقیقا:///
ولی این فرق دارع

1398/04/6 - 01:22
wolf

محو شو الی وگرنه محوت میکنم ببا این معدلت:حلما

1398/04/6 - 01:23
lost

هووم:نگران
[quote][h4]Elahe[/h4]دقیقا:///
ولی این فرق دارع[/quote]

1398/04/6 - 01:24
lost

بلاخره مجبورش کردی بگه؟؟:خنده
[quote][h4]wolf[/h4]محو شو الی وگرنه محوت میکنم ببا این معدلت:حلما[/quote]

1398/04/6 - 01:24
wolf

مجبورش نکردم خوده عنترع برقیش گف:حلما:اسکول[quote][h4]lost[/h4]بلاخره مجبورش کردی بگه؟؟:خنده
[quote][h4]wolf[/h4]محو شو الی وگرنه محوت میکنم ببا این معدلت:حلما[/quote][/quote]

1398/04/6 - 01:25
lost

اوکی:مشکوک

1398/04/6 - 01:26
wolf

:اسکول

1398/04/6 - 01:27
lost

راستی امروز کارنامه یکی از پسرای ریاضی دهمو دیدم معدلش دقیقا مث تو شده بود:مشکوک

1398/04/6 - 01:28
wolf

تویع نام آور؟؟ احتمالن یکی از دو قلوها نیس؟

1398/04/6 - 01:29
lost

اره ، دوقلوها کین ؟؟:مشکوک

1398/04/6 - 01:31
wolf

اسمشو یادم رفته...یع جفت دوقلو ان..یکیشون ریاضیع یکی انسانی...بالاترین معدلشون بوده؟

1398/04/6 - 01:33
lost

نه من اینایی که میگیو نمیشناسم ، پسر یکی از همکارای مامانمه
نوبت اول شاگرد اول بوده الان خبر ندارم بالاترین معدل بوده یا نه:سوت

1398/04/6 - 01:35
wolf

اوف لنتی..مطمعنم خودشع...

1398/04/6 - 01:37
lost

چیه مگه؟؟:مشکوک
ولی این دوقلو نیستا :هوم

1398/04/6 - 01:39
wolf

چمدونم...حالا واستا..ته توشو درمیارم

1398/04/6 - 01:41
lost

باش:مشکوک

1398/04/6 - 01:42
wolf

:بوس

1398/04/6 - 01:42
lost

:عاشق

1398/04/6 - 01:43
Elahe

بنده خودم محو شدم رفتم
برین اون زرای عنتر و بیارین ببینه من بخاطر معدل چی دارم میکشم تو این خونه:حلما

1398/04/6 - 13:18
lost

چی میکشی مگه؟؟:مشکوک

1398/04/6 - 13:24
Elahe

هیچی فقط کاری نمونده ک با منه مظلووووم نکرده باشن:گگگ

1398/04/6 - 13:57
lost

الهی بگردم :دلداری
خانواده من به طرز بی سابقه ای خیلی خوب با معدل و اینا کنار اومدن :نمیدونم:آمازون

1398/04/6 - 14:11
Elahe

:گگگگ:گگگ
خب حتما معدلت خوب بوده دبگه:گگگ

1398/04/6 - 14:19
lost

ارع عالی بود اصلا:/

1398/04/6 - 14:50
wolf

:اسکول

1398/04/6 - 15:30
Elahe

:|:گگگ

1398/04/6 - 15:32
lost

:گگگ

1398/04/6 - 18:26
wolf

:دلداری:بغل

1398/04/6 - 19:45
lost

من بیام یا الی؟؟:مشکوک:خنده

1398/04/6 - 20:15
wolf

هیشکی:|

1398/04/6 - 20:19
wolf

گم شین با نمره هاتون{-63-}

1398/04/6 - 20:19
lost

وات د فاز؟!:|:ایش:قهر

1398/04/6 - 20:21
wolf

:آمازون:پی:نامه:نامه

1398/04/6 - 20:22
lost

:قهر:رفتن:گگگ

1398/04/6 - 20:26
wolf

:گگگ:گگگ:گگگ:بغل

1398/04/6 - 20:26
lost

خودت گفتی بغلت نیام:گگگ

1398/04/6 - 20:26
wolf

حالا بیا:بوس:گگگ:گگگ

1398/04/6 - 20:27
lost

اومدم:خواب:اشک

1398/04/6 - 20:28
Elahe

:گگگ:گگگ

1398/04/7 - 01:14
wolf

:دلداری:بغل:دی

1398/04/7 - 01:18
Elahe

-وایسا-:دی

1398/04/7 - 01:30
wolf

واستاادم بیا...میخای با ماشین بیام دنبالت؟؟:دی:ماشین

1398/04/7 - 01:32
Elahe

چ بهتر بیا :دی

1398/04/7 - 10:45
wolf

باشع پس:ماشین:خخخ

1398/04/7 - 11:32
Elahe

آفرین منتظرم:خنده

1398/04/7 - 12:54
wolf

باش:معتاد

1398/04/7 - 13:07

پربحث ها

داغترین ها

1. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 2. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 3. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 4. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 5. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 6. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد 7. #دشـمـن با خـود چه فکـــر کـــرده ؟؟؟ انـگار از آن هشــت ســال #درس-عبــــرتــــ نگرفـتــــ ... کشـــور مــ... ... 8. حتمابخونید خیلی قشنگه {-29-} داستان واقعی که در پاکستان اتفاق افتاده است ! دکتر ایشان ، پزشک و جراح مشهور پاکست...نم ؟ 9. دهه هفتادی ها هم شهید میشوند تاریخ تولدش را که دیدم جا خوردم... 1374 میشود بیست سال . کوچکتر از من… دیروز توی سوری...بارک 10. میتونیم اینجا با رسم و رسوم شهرهای ایران اشنا بشیم.دیدو بازدید عید تو شهر شما چطوریه؟ 11. حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)متولد کدام ماه شمسی هستن؟ الف)فروردین ب)خرداد ج)شهریور د)بهمن 12. سلام به همگی لطفا مهارت ها و تخصص های خودتون رو تو دیدگاه این پست برامون بنویسید . بعد برین سر سطر علایقتونم ب...ین . 13. کاربران گرامی اگه یه تعداد کاربر بیاریم اینجا که یکم شلوغن خیلی مذهبی نیستن چه واکنشی نشون می دین؟ میتونید باهاشون...رین؟ 14. آب میبــــــینم٬نمیــــنوشم ... نـــه از بهــــــر #ثــــــواب... یـــــــاد #لـــــــبهای بهـــــم چســــــــبید... ... 15. چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ بزرگ نمایی کوچک نمایی چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ به گزارش ش... می‌

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو