گشنمههههههههههههههههههههه:گررریه-ناامید-:گگگ:گگگ
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/07/18 - 19:58
دیدگاه
wolf

خو برو ه چی کوفتت کن یه:اشک:اشک

1397/07/18 - 19:59
hejab

:|:خنده[quote][h4]wolf[/h4]خو برو ه چی کوفتت کن یه:اشک:اشک[/quote]

1397/07/18 - 19:59
lost

خو برو ه چی کوفتت کن یه:|

1397/07/18 - 19:59
Elahe

نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه

1397/07/18 - 19:59
lost

فاطمه چرا من و تو اینقد باهام کامنت میزاریم:|

1397/07/18 - 20:00
lost

چون مهمون دارین تو نمیتونی چیزی بخوری؟؟:|=))
[quote][h4]Elahe[/h4]نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه[/quote]

1397/07/18 - 20:00
hejab

:نمیدونم:خنده[quote][h4]lost[/h4]فاطمه چرا من و تو اینقد باهام کامنت میزاریم:|[/quote]

1397/07/18 - 20:00
Elahe

:خخخ:گگگگ

1397/07/18 - 20:00
wolf

الهی بمیرم :اشک:اشک[quote][h4]Elahe[/h4]نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه[/quote]

1397/07/18 - 20:00
hejab

نه مامانش گفته جلو مهمونا دس به چیزی نزن :/=))[quote][h4]lost[/h4]چون مهمون دارین تو نمیتونی چیزی بخوری؟؟:|=))
[quote][h4]Elahe[/h4]نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه[/quote][/quote]

1397/07/18 - 20:01
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]چون مهمون دارین تو نمیتونی چیزی بخوری؟؟:|=))
[quote][h4]Elahe[/h4]نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه[/quote][/quote]ن خنگم منتظریم اونا بیان تا کوفتمون کنیم:گگگ:گگگ

1397/07/18 - 20:01
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]نه مامانش گفته جلو مهمونا دس به چیزی نزن :/=))[quote][h4]lost[/h4]چون مهمون دارین تو نمیتونی چیزی بخوری؟؟:|=))
[quote][h4]Elahe[/h4]نمیشهههههههههه:گگگ مهمون داریم...لامصبا نمیان:گررریه[/quote][/quote][/quote]کوفت:قهقهه:قهقهه

1397/07/18 - 20:01
lost

:|:قهقهه:|:قهقهه:|

1397/07/18 - 20:02
hejab

:بی دندون=))

1397/07/18 - 20:02
Elahe

والا-ناامید-:گگگ

1397/07/18 - 20:02
wolf

چه های کلاس :/ با مهموناشون کوفت میکنن:قهقهه

1397/07/18 - 20:02
hejab

=))=))

1397/07/18 - 20:03
Elahe

مگه شوما بی مهمونا کوفت میکنین؟-سوال-

1397/07/18 - 20:03
hejab

ما با مهمونا میل میکنیم:دامن

1397/07/18 - 20:04
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]ما با مهمونا میل میکنیم:دامن[/quote]اوه بله بانوی من-خژالت-

1397/07/18 - 20:04
lost

:قهقهه

الی ما خودمونو از گشنگی دق نمیدیم ک مهمون بیاد:|

1397/07/18 - 20:05
lost

ینی هیچ چیز دیگه ای جز اونایی که واسه مهموناست الان پیدا نمیشه تو کوف کنی؟؟:خنده

1397/07/18 - 20:05
Elahe

-ایییش- اخه من ظهرم ی کوشولووووووووو ناهار خوردم -شرمنده--بیتر ادب-

1397/07/18 - 20:06
lost

خودتی:حلما

1397/07/18 - 20:06
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]ینی هیچ چیز دیگه ای جز اونایی که واسه مهموناست الان پیدا نمیشه تو کوف کنی؟؟:خنده[/quote]ن باو تازع کمم اومدع...یهویی شیش تا مهمون دیگم اضافه شد:گگگ-وای نه-:گگگ

1397/07/18 - 20:07
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]خودتی:حلما[/quote]راس موگم-شرمنده-

1397/07/18 - 20:07
lost

:|:|:| خدا بگرحم کنه بهتون:|

پس باید خودتو با بوی غذاها سیر کنی دا:|

1397/07/18 - 20:08
lost

رحم*

1397/07/18 - 20:08
Elahe

:هی خدا
سرما خوردم هوچی حس نمیکنم:گگگ:گگگ:گگگ

1397/07/18 - 20:08
wolf

:خخخ:خخخ:خخخخ

1397/07/18 - 20:09
hejab

خژارت نکش الی :دلداری:ههه


ببین خودت نباید شام بخوری:|تااون شیش نفر بخورن:/

1397/07/18 - 20:09
Elahe

[quote][h4]wolf[/h4]:خخخ:خخخ:خخخخ[/quote]:گررریه

1397/07/18 - 20:09
lost

وااا:|الهی:دلداری

من دیگه چیزی ب ذهنم نمیرسه :|

1397/07/18 - 20:10
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]خژارت نکش الی :دلداری:ههه


ببین خودت نباید شام بخوری:|تااون شیش نفر بخورن:/[/quote]باچه:گگگ
عی خِداااااااااا :گگگ-اشک-

1397/07/18 - 20:10
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]وااا:|الهی:دلداری

من دیگه چیزی ب ذهنم نمیرسه :|[/quote]اوهوم.....مگه تا الانم چیزی بش رسیده بودع؟:گگگ

1397/07/18 - 20:11
lost

تازه اونا هم که بیان بازم نمیتونی درس حسابی ی دلی از عزا در بیاری ک:نگران

1397/07/18 - 20:11
lost

بی البد گفتم ک برو با بوش خودتو سیر کن:حلما
[quote][h4]Elahe[/h4][quote][h4]lost[/h4]وااا:|الهی:دلداری

من دیگه چیزی ب ذهنم نمیرسه :|[/quote]اوهوم.....مگه تا الانم چیزی بش رسیده بودع؟:گگگ[/quote]

1397/07/18 - 20:11
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]تازه اونا هم که بیان بازم نمیتونی درس حسابی ی دلی از عزا در بیاری ک:نگران[/quote]:گگگ:گگگ نگوووووووووووووووووو:گررریه

1397/07/18 - 20:12
lost

گفتم:|

1397/07/18 - 20:12
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]بی البد گفتم ک برو با بوش خودتو سیر کن:حلما
[quote][h4]Elahe[/h4][quote][h4]lost[/h4]وااا:|الهی:دلداری

من دیگه چیزی ب ذهنم نمیرسه :|[/quote]اوهوم.....مگه تا الانم چیزی بش رسیده بودع؟:گگگ[/quote][/quote]خسه نشدی عشقم؟:|:گگگ

1397/07/18 - 20:13
hejab

نون پنیر بخور:|

1397/07/18 - 20:13
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]گفتم:|[/quote]-ایییش-

1397/07/18 - 20:13
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]نون پنیر بخور:|[/quote]ن دوس ندارم:گگگ

1397/07/18 - 20:13
lost

برو هله هوله بخور تا موقع ای ک بیان:|

1397/07/18 - 20:13
hejab

گرسنه باشی دوس:|


نون و ماست
نون وکره
نون خالی :|

1397/07/18 - 20:14
lost

الی چرا خیلی خسته شدم:بیحال:خواب

1397/07/18 - 20:14
lost

نون و پیاز هم خوبه:قهقهه

1397/07/18 - 20:15
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]الی چرا خیلی خسته شدم:بیحال:خواب[/quote]:|:گگگ:خخخ0

1397/07/18 - 20:15
hejab

اتفاقا اومد تو ذهنم ولی ننوتم.گفتم این نون پنیر ندس نن پیاز که هی:کشتن

بعدم مهمون دارن زشته:|بوی پیاز...=))[quote][h4]lost[/h4]نون و پیاز هم خوبه:قهقهه[/quote]

1397/07/18 - 20:15
Elahe

ی تیکه نون سنگگ اینقدی.... مامانم بد داد ...تازهههههههههه اون ی ذره تو اب غذاها کردش داد بخورم...............:گگگگ:گگگ-هاع-:گگگ

1397/07/18 - 20:16
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]اتفاقا اومد تو ذهنم ولی ننوتم.گفتم این نون پنیر ندس نن پیاز که هی:کشتن

بعدم مهمون دارن زشته:|بوی پیاز...=))[quote][h4]lost[/h4]نون و پیاز هم خوبه:قهقهه[/quote][/quote]اورین ب این هوشت:خخخ:گگگ

1397/07/18 - 20:16
lost

:قهقهه در هر صورت ادم گرسنه باشه سنگم بزارن جلوش کوف میکنه:قهقهه

1397/07/18 - 20:17
hejab

=))=))=))=))

1397/07/18 - 20:17
Elahe

ن سنگ ندوس-سنگ--دی-

1397/07/18 - 20:17
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]=))=))=))=))[/quote]:خخخ:خخخخ:خخخخ

1397/07/18 - 20:18
lost

وااایی:قهقهه
خوبه دیگه قدر بدون و نماز شکر بجا بیار ک همونم بهت رسیده:خنده
[quote][h4]Elahe[/h4]ی تیکه نون سنگگ اینقدی.... مامانم بد داد ...تازهههههههههه اون ی ذره تو اب غذاها کردش داد بخورم...............:گگگگ:گگگ-هاع-:گگگ[/quote]

1397/07/18 - 20:18
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]وااایی:قهقهه
خوبه دیگه قدر بدون و نماز شکر بجا بیار ک همونم بهت رسیده:خنده
[quote][h4]Elahe[/h4]ی تیکه نون سنگگ اینقدی.... مامانم بد داد ...تازهههههههههه اون ی ذره تو اب غذاها کردش داد بخورم...............:گگگگ:گگگ-هاع-:گگگ[/quote][/quote]دارو وضو میگیرم:خخخ:قهقهه:گگگ

1397/07/18 - 20:19
hejab

=))

1397/07/18 - 20:20
lost

عافرین :قهقهه

1397/07/18 - 20:20
lost

بسه دیگه خیلی خندیدیم:|:خنده

1397/07/18 - 20:20
Elahe

فدا-استغفار--رفتم-:گگگ

1397/07/18 - 20:21
lost

:خنده برو به بسلامت:شادی

1397/07/18 - 20:22
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]بسه دیگه خیلی خندیدیم:|:خنده[/quote][quote][h4]lost[/h4]بسه دیگه خیلی خندیدیم:|:خنده[/quote]:گگگ-هههه- قدر منو بدون.....شوماها ک بی بخارین من باس ی حرکتی بکنم :گگگ

1397/07/18 - 20:22
hejab

منم برم:رفتن

1397/07/18 - 20:22
lost

اصلا ما همه چیزمون ب تو بستگی داره:|

1397/07/18 - 20:22
hejab

آرع آرع:|[quote][h4]lost[/h4]اصلا ما همه چیزمون ب تو بستگی داره:|[/quote]

1397/07/18 - 20:23
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]منم برم:رفتن[/quote][quote][h4]hejab[/h4]منم برم:رفتن[/quote]:خخخ

1397/07/18 - 20:23
lost

خدافظ عزیزم:شادی:-*:بای
[quote][h4]hejab[/h4]منم برم:رفتن[/quote]

1397/07/18 - 20:23
hejab

چی شد؟؟

نرم؟؟:ناز

1397/07/18 - 20:23
hejab

گمشده جونم:-*:-*

1397/07/18 - 20:23
Elahe

:خخخ-افتخار-:ادامس

1397/07/18 - 20:23
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]چی شد؟؟

نرم؟؟:ناز[/quote][quote][h4]hejab[/h4]چی شد؟؟

نرم؟؟:ناز[/quote]منم ببر

1397/07/18 - 20:24
lost

عه زودتر تکلیفتو روشن کن من خدافظی نکنم خو:|:خخخ
[quote][h4]hejab[/h4]چی شد؟؟

نرم؟؟:ناز[/quote]

1397/07/18 - 20:24
lost

الی به کی افتخار میکنی؟؟:|

1397/07/18 - 20:24
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]عه زودتر تکلیفتو روشن کن من خدافظی نکنم خو:|:خخخ
[quote][h4]hejab[/h4]چی شد؟؟

نرم؟؟:ناز[/quote][/quote]:خخخ:گگگ

1397/07/18 - 20:25
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]الی به کی افتخار میکنی؟؟:|[/quote]:خخخ اون مثلا از طرف شوما بود:گگگ

1397/07/18 - 20:25
hejab

نه دیگه برم :وای :گگگ:شادی

1397/07/18 - 20:25
hejab

الکی از طرف ما حرف در نیار:حلما

1397/07/18 - 20:26
lost

:خنده باشه پس همگی بای منم برم دیگه:شادی

1397/07/18 - 20:28
lost

الی الکی از طرف ما حرف در نیار:حلما

1397/07/18 - 20:28
Elahe

-ایییش- -قهرم-

1397/07/18 - 20:30
lost

سیر شدی پررو شدی:|

1397/07/18 - 20:32
wolf

الی جونم بیابریم ازینجا عزیزم:بوس

1397/07/18 - 20:32
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]سیر شدی پررو شدی:|[/quote]ن باو گشنه تر شدم:گگگ

1397/07/18 - 20:33
Elahe

[quote][h4]wolf[/h4]الی جونم بیابریم ازینجا عزیزم:بوس[/quote]بریم بریم -وایسا-

1397/07/18 - 20:33
lost

:حلما

1397/07/18 - 20:34
wolf

بیا بخلم ببلمت:شادی:دی:خخخ:خخخ-بیا بغل-

1397/07/18 - 20:34
lost

چون نماز نخوندی اینطوری شد:|
[quote][h4]Elahe[/h4][quote][h4]lost[/h4]سیر شدی پررو شدی:|[/quote]ن باو گشنه تر شدم:گگگ[/quote]

1397/07/18 - 20:34
Elahe

-میخوام- :خخخ

1397/07/18 - 20:34
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]:حلما[/quote]-بیازبون-

1397/07/18 - 20:35
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]چون نماز نخوندی اینطوری شد:|
[quote][h4]Elahe[/h4][quote][h4]lost[/h4]سیر شدی پررو شدی:|[/quote]ن باو گشنه تر شدم:گگگ[/quote][/quote]سانسور:گگگگ

1397/07/18 - 20:35
lost

:حلما

1397/07/18 - 20:36
Elahe

:گگگ خونوک:گگگ

1397/07/18 - 20:37
wolf

:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس[quote][h4]Elahe[/h4]:گگگ خونوک:گگگ[/quote]

1397/07/18 - 20:38
lost

تویی:حلما[quote][h4]Elahe[/h4]:گگگ خونوک:گگگ[/quote]

1397/07/18 - 20:38
Elahe

[quote][h4]wolf[/h4]:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس:دلداری:بوس[quote][h4]Elahe[/h4]:گگگ خونوک:گگگ[/quote][/quote]:گررریه

1397/07/18 - 20:39
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]تویی:حلما[quote][h4]Elahe[/h4]:گگگ خونوک:گگگ[/quote][/quote]کخخخ:خخخ

1397/07/18 - 20:39
lost

کوف::| گشنگی زده ب سرت ها:خنده

1397/07/18 - 20:40
Elahe

ارع بدجور:خخخ :گگگ

1397/07/18 - 20:41
lost

:خنده

1397/07/18 - 20:42
Elahe

وای اومدن ...................-هورا-:خخخ

1397/07/18 - 21:18
wolf

:خخخ:خخخ

1397/07/18 - 21:20
lost

:خنده

1397/07/18 - 21:23
hejab

=))

1397/07/18 - 21:45
Elahe

اخیش خدا این غذاهارو از ما نگیرع.....ولی جدی سرم از گشنگی درد گرفته-گریه میکنما-

1397/07/18 - 21:59
lost

خوردی یا نه؟:|

1397/07/18 - 22:01
Elahe

خوردم ک ولی از گشنگی حالت تهوع گرفته بودم نتوستم خیلی بخورم:|:تهوع

1397/07/18 - 22:02
lost

عه:|:|

1397/07/18 - 22:03
hejab

خب حالا تازه شام خورذدم دل و روده ام بااین:تهوع اومد بیرون:حلما:وای

1397/07/18 - 22:03
Elahe

[quote][h4]lost[/h4]عه:|:|[/quote]ارع:گگگ

1397/07/18 - 22:06
Elahe

[quote][h4]hejab[/h4]خب حالا تازه شام خورذدم دل و روده ام بااین:تهوع اومد بیرون:حلما:وای[/quote]-دی-:خخخ

1397/07/18 - 22:06
hejab

:گگگ:خخخ

1397/07/18 - 22:06
Elahe

:خخخ:خخخ:گگگ

1397/07/18 - 22:07

پربحث ها

داغترین ها

1. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 2. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 3. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 4. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 5. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 6. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد 7. #دشـمـن با خـود چه فکـــر کـــرده ؟؟؟ انـگار از آن هشــت ســال #درس-عبــــرتــــ نگرفـتــــ ... کشـــور مــ... ... 8. حتمابخونید خیلی قشنگه {-29-} داستان واقعی که در پاکستان اتفاق افتاده است ! دکتر ایشان ، پزشک و جراح مشهور پاکست...نم ؟ 9. دهه هفتادی ها هم شهید میشوند تاریخ تولدش را که دیدم جا خوردم... 1374 میشود بیست سال . کوچکتر از من… دیروز توی سوری...بارک 10. میتونیم اینجا با رسم و رسوم شهرهای ایران اشنا بشیم.دیدو بازدید عید تو شهر شما چطوریه؟ 11. حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)متولد کدام ماه شمسی هستن؟ الف)فروردین ب)خرداد ج)شهریور د)بهمن 12. سلام به همگی لطفا مهارت ها و تخصص های خودتون رو تو دیدگاه این پست برامون بنویسید . بعد برین سر سطر علایقتونم ب...ین . 13. کاربران گرامی اگه یه تعداد کاربر بیاریم اینجا که یکم شلوغن خیلی مذهبی نیستن چه واکنشی نشون می دین؟ میتونید باهاشون...رین؟ 14. آب میبــــــینم٬نمیــــنوشم ... نـــه از بهــــــر #ثــــــواب... یـــــــاد #لـــــــبهای بهـــــم چســــــــبید... ... 15. چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ بزرگ نمایی کوچک نمایی چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ به گزارش ش... می‌

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو