دوستان بنظرتون کد اینا چی باشه بهتره؟؟؟:هوم
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/07/13 - 01:08 در مرکز اطلاع رسانی ساینا
دیدگاه
lost

@wolf
@zira
@khaterah

یه نظری بدین دیگه{-75-}

1397/07/13 - 01:19
wolf

به ترتیب
پوکیدم
گوشی بازی
هوشت

1397/07/13 - 01:20
wolf

چطوره؟؟=))=))

1397/07/13 - 01:20
lost

اوهوم خوبه:هوم

1397/07/13 - 01:21
lost

فقط بجای هوشت ی چیز دیگه بگو ، به هوشت نمیخوره اصلا:|

1397/07/13 - 01:22
wolf

سنگ

1397/07/13 - 01:23
wolf

-دی-

1397/07/13 - 01:23
lost

مرسی:دی:رفتن

1397/07/13 - 01:23
wolf

خاهچ:خخخ:خخخ
کوجا میری؟؟

1397/07/13 - 01:25
lost

میرم اضافشون کنم :دی

1397/07/13 - 01:27
wolf

ایولا:دی

1397/07/13 - 01:28
lost

:شادی استیکراهای جدید در راه است:دی

1397/07/13 - 01:29
wolf

یوهوووووووووووووو:تبل:زینب:تبل:زینب:تبل:زینب:تبل

1397/07/13 - 01:29
lost

تازه سی تاشو هم الهه کداشو نوشته:خنده

1397/07/13 - 01:31
wolf

ای جان:خنده ممنمو خسته تلدی عمویی؟؟:عصبانی:گگگ:گگگ

1397/07/13 - 01:32
lost

من عموی توام یا تو عموی من؟؟؟:|

مامانت خودش خیلی ذوق و شوق داش ک انجام بده ب من چ{-157-}

1397/07/13 - 01:34
wolf

نمیخام تو مجبورش کردی:گگگ:گگگ-ب من چ-

1397/07/13 - 01:34
wolf

میشه ایندفعه رو تو عمویه من باشی؟؟:(

1397/07/13 - 01:35
wolf

من الان حسه عمو بودن ندارم:(

1397/07/13 - 01:35
lost

[لینک]

خودش خواست{-157-}

1397/07/13 - 01:36
lost

مگه حس هم میخواد؟؟:خخخ

ای بابا منم ک حسشو ندارم:سوت

1397/07/13 - 01:36
wolf

پس کی عمو باشع؟؟:(

1397/07/13 - 01:37
wolf

الان تو عمو باش قوا میدم یه وخه دیه من عمو باشم :(

1397/07/13 - 01:38
wolf

قول*:(

1397/07/13 - 01:38
wolf

من سرم برع قولمم باهاش میره:دی:(

1397/07/13 - 01:38
lost

حالا مگه مجبورمون کردن ک عمو باشیم؟؟:|

1397/07/13 - 01:39
wolf

نع:خخخ:خخخراس میگیااا=))=))

1397/07/13 - 01:40
wolf

خو زودتر بوگو{-93-}

1397/07/13 - 01:40
lost

عجبا:| نصف شبی زده ب سرت:خخخ:خخخ

1397/07/13 - 01:40
lost

نمیدونستم اینو هم باید بگم:|
[quote][h4]wolf[/h4]خو زودتر بوگو{-93-}[/quote]

1397/07/13 - 01:41
wolf

بدجور زدن تو سرم گومشده جونم:(

1397/07/13 - 01:41
wolf

حالا دونستی:دی

1397/07/13 - 01:41
lost

کی زده تو سرت؟؟:دلداری

1397/07/13 - 01:43
lost

اره خیلی خوب دونستم:خنده

1397/07/13 - 01:43
wolf

خودم :(

1397/07/13 - 01:43
wolf

شوما کیلی کیلی خوب دانست:سوت:خخخ:خخخ

1397/07/13 - 01:44
lost

چرا خودزنی کردی؟؟:|

1397/07/13 - 01:45
lost

اره:خنده

1397/07/13 - 01:45
wolf

من نکردم ...ینی من اهلع کردن نیستم:(میدونی...:(

1397/07/13 - 01:46
wolf

(...)=)):([quote][h4]lost[/h4]اره:خنده[/quote]

1397/07/13 - 01:46
lost

:|:|:|

پس کی کرده؟؟:|

1397/07/13 - 01:48
lost

:سوال:|

1397/07/13 - 01:48
wolf

عمم:(

1397/07/13 - 01:48
wolf

:بوس:(

1397/07/13 - 01:49
lost

عمت زده تو سرت؟؟:|

1397/07/13 - 01:49
lost

:هوم

1397/07/13 - 01:50
wolf

ارع:(

1397/07/13 - 01:50
lost

چرا زده؟؟:دلداری

1397/07/13 - 01:53
lost

(...) :هوم

1397/07/13 - 01:53
wolf

نمیدونی عمه کوخ میریزن؟!!:(

1397/07/13 - 01:53
wolf

=))=))[quote][h4]lost[/h4](...) :هوم[/quote]

1397/07/13 - 01:54
lost

کوخ؟؟:سوال

1397/07/13 - 01:54
lost

:هوم

1397/07/13 - 01:54
wolf

ارع:(وختی از دسته ممنم عبی میشه و نمیتونه کاری بکنه مارو میزنه:(

1397/07/13 - 01:55
lost

چ عمه بدجنسی:|

1397/07/13 - 01:56
wolf

اهوم:گگگ:گگگ:گگگ

1397/07/13 - 01:56
lost

خدا بهت صبر بدع:دلداری

1397/07/13 - 02:01
wolf

ممنونم فرزنده ممن ساداتی:(

1397/07/13 - 02:02
wolf

یه دونه:([quote][h4]lost[/h4]چند تا ازین عمه ها داری؟؟:|[/quote]

1397/07/13 - 02:02
lost

خاهش:دلداری

1397/07/13 - 02:02
lost

الهی:دلداری

پس خدا رحم کرده بیشتر نداری:خنده

1397/07/13 - 02:03
wolf

همین یه دونش زیادیمه:(

1397/07/13 - 02:08
lost

اوهوم :-S ناراحتی نکن:دلداری

1397/07/13 - 02:13
wolf

باچه:(

1397/07/13 - 02:13
lost

نکن دا:|

1397/07/13 - 02:14
zira

:خستمه
:خوابمه
:

1397/07/13 - 08:26 توسط موبایل
zira

: خوابمه

1397/07/13 - 08:26 توسط موبایل
lost

خستمه که کد یه چیز دیگه شده

به پیشنهاد گرگ گذاشتم
پوکیدم
گوشی
سنگ

عوض کنم؟؟؟

1397/07/13 - 08:27
wolf

:دی نه خوبه عوض نکن:دی

1397/07/13 - 11:24
zira

ن خوبه

1397/07/13 - 11:29 توسط موبایل
lost

بخواینم دیگه عوض نمیکنم :| دستم فلج شد از بس از دیروز تایپ کردم:|

1397/07/13 - 11:29
zira

منم فقط نظارت میکنم ازین به بعد:خخخ

میخام درس بخونم احتمالن کم کم بیام :هعی

1397/07/13 - 11:35 توسط موبایل
lost

تو کلا خیلی زحمت مییکشی:|:خنده

1397/07/13 - 11:36
lost

منم ازین به بعد خیلی کم خواهم امد
این هفته هم نمخواستم بیام واسه این استیکرا اومدم

1397/07/13 - 11:37
wolf

{-90-}

1397/07/13 - 11:53
lost

چی شد؟؟:|

1397/07/13 - 11:55
wolf

هیچی{-90-}{-90-}

1397/07/13 - 14:51
lost

باش{-75-}

1397/07/13 - 14:57
wolf

:بوس:بوس:دی

1397/07/13 - 14:58
lost

:شادی

1397/07/13 - 15:00
wolf

:زبون

1397/07/13 - 15:01
lost

چیه؟؟:|

1397/07/13 - 15:05
wolf

جوابه بوس رو با بوس میدن{-93-}

1397/07/13 - 15:07
lost

:خخخ

کی گفته؟؟؟:سوت
تو دهات جواب بوس رو با بوس نمیدم:سوت

1397/07/13 - 15:13
lost

دهات ما*
نمیدن*

1397/07/13 - 15:14
wolf

:(باشع

1397/07/13 - 15:16
zira

تو دهات ما جواب بوس رو با مشت میدن

1397/07/13 - 15:16 توسط موبایل
wolf

ااهاااان

1397/07/13 - 15:17
lost

عع حالا ناراحتی نکن ببینم:-*:دلداری
[quote][h4]wolf[/h4]:(باشع[/quote]

1397/07/13 - 15:20
lost

چ خشن‌:|[quote][h4]zira[/h4]تو دهات ما جواب بوس رو با مشت میدن[/quote]

1397/07/13 - 15:20
wolf

ممنونم فرزنده ممن ساداتی{-90-}{-90-}[quote][h4]lost[/h4]عع حالا ناراحتی نکن ببینم:-*:دلداری
[quote][h4]wolf[/h4]:(باشع[/quote][/quote]

1397/07/13 - 15:22
zira

ولی راجب زینب کاملا برعکسه..بوسم ک کنه تف مالیش میکنم

1397/07/13 - 15:23 توسط موبایل
lost

خاهش زینبی:شادی

1397/07/13 - 15:23
lost

:|:|
[quote][h4]zira[/h4]ولی راجب زینب کاملا برعکسه..بوسم ک کنه تف مالیش میکنم[/quote]

1397/07/13 - 15:23
lost

زهرا یادم باشع دیگه بوست نکنم:|:قهر

1397/07/13 - 15:24
wolf

ممنونم:خخخ:خخخ:بوس:بوس

1397/07/13 - 15:24
zira

هر کی بوسم کرد کرد..نکردم خو به تخم بچم:|:دی
عاشختونم

1397/07/13 - 15:29 توسط موبایل
lost

:/

1397/07/13 - 15:31
wolf

=))=))=))[quote][h4]zira[/h4]هر کی بوسم کرد کرد..نکردم خو به تخم بچم:|:دی

عاشختونم[/quote]

1397/07/13 - 15:32
zira

کج نکن

1397/07/13 - 15:32 توسط موبایل
lost

عکس اعمل دیگه ای نداشتم:|:خنده
[quote][h4]zira[/h4]کج نکن[/quote]

1397/07/13 - 15:33
lost

عکس العمل

1397/07/13 - 15:34
zira

کج ک میکنی زشتتر میشی:دی

1397/07/13 - 15:35 توسط موبایل
lost

زشت خودتی بیترادب:حلما

1397/07/13 - 15:37
zira

:دی

1397/07/13 - 15:39 توسط موبایل
lost

کوف:|:خنده

1397/07/13 - 15:40

پربحث ها

داغترین ها

1. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 2. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 3. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 4. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 5. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 6. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد 7. #دشـمـن با خـود چه فکـــر کـــرده ؟؟؟ انـگار از آن هشــت ســال #درس-عبــــرتــــ نگرفـتــــ ... کشـــور مــ... ... 8. حتمابخونید خیلی قشنگه {-29-} داستان واقعی که در پاکستان اتفاق افتاده است ! دکتر ایشان ، پزشک و جراح مشهور پاکست...نم ؟ 9. دهه هفتادی ها هم شهید میشوند تاریخ تولدش را که دیدم جا خوردم... 1374 میشود بیست سال . کوچکتر از من… دیروز توی سوری...بارک 10. میتونیم اینجا با رسم و رسوم شهرهای ایران اشنا بشیم.دیدو بازدید عید تو شهر شما چطوریه؟ 11. حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)متولد کدام ماه شمسی هستن؟ الف)فروردین ب)خرداد ج)شهریور د)بهمن 12. سلام به همگی لطفا مهارت ها و تخصص های خودتون رو تو دیدگاه این پست برامون بنویسید . بعد برین سر سطر علایقتونم ب...ین . 13. کاربران گرامی اگه یه تعداد کاربر بیاریم اینجا که یکم شلوغن خیلی مذهبی نیستن چه واکنشی نشون می دین؟ میتونید باهاشون...رین؟ 14. آب میبــــــینم٬نمیــــنوشم ... نـــه از بهــــــر #ثــــــواب... یـــــــاد #لـــــــبهای بهـــــم چســــــــبید... ... 15. چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ بزرگ نمایی کوچک نمایی چرا به امام زمان (عج) اباصالح می‌گویند؟ به گزارش ش... می‌

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو