چه سکوتی شد :|
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/03/15 - 16:14 در معتادین ساینا
دیدگاه
sany

من رفتم بخاطر اون بود{-75-}

1397/03/15 - 16:17
hadi

کجا رفته بودین؟
[quote][h4]sany[/h4]من رفتم بخاطر اون بود{-75-}[/quote]

1397/03/15 - 16:19
sany

مامانم کارم داش:|

1397/03/15 - 16:20
helma

{-128-}

1397/03/15 - 16:20
hadi

فقط منو شماییم همه رفتن :|

1397/03/15 - 16:21
sany

حلما هم هس:|

1397/03/15 - 16:22
helma

من که رفتم وسایل جمع کنم خداپز {-128-}

1397/03/15 - 16:23
helma

کوره منو نمیبینه:حلما

1397/03/15 - 16:23
hadi

نیس تو گپ پیام داد الآن :|

1397/03/15 - 16:23
sany

عع کجا؟؟؟:|

1397/03/15 - 16:23
hadi

:|
[quote][h4]helma[/h4]کوره منو نمیبینه:حلما[/quote]

1397/03/15 - 16:23
helma

کور :حلما

1397/03/15 - 16:24
hadi

مهرابه و فاطمه خانم هم اومدن

1397/03/15 - 16:24
sany

اوهوم{-75-}

1397/03/15 - 16:26
hadi

حالا زیادیم یه کاری بکنید :|

1397/03/15 - 16:27
sany

شما پیشنهاد بدین ما انجام بدیم:|

1397/03/15 - 16:31
hejab

من که با همتون قهرررررم:|

1397/03/15 - 16:32
sany

عع تو چرا؟؟؟

1397/03/15 - 16:32
hejab

هر کس خودش باید بدونه چرا:|

1397/03/15 - 16:34
hadi

:|

1397/03/15 - 16:35
helma

[quote][h4]hejab[/h4]من که با همتون قهرررررم:|[/quote]به درک چرا :حلما

1397/03/15 - 16:36
sany

من نمیدونم چرا{-75-}

1397/03/15 - 16:37
helma

رو موده قهره

1397/03/15 - 16:38
hejab

برای اینکه زیرا:|

1397/03/15 - 16:38
hejab

نخیرم دلیل دارم{-19-}

1397/03/15 - 16:38
sany

اه خب بگو دیه{-75-}

1397/03/15 - 16:39
helma

:حلما

1397/03/15 - 16:42
hadi

قهریه مزمن گرفته :|

1397/03/15 - 16:42
helma

من گشنمه باهام حرف نزنید میخورمتون :حلما

1397/03/15 - 16:43
sany

{-33-}:|

1397/03/15 - 16:43
helma

[quote][h4]hadi[/h4]قهریه مزمن گرفته :|[/quote]اسگول اون خود درگیریه مزمنه

1397/03/15 - 16:43
sany

حلما هممون از تو بدتریم{-75-}

1397/03/15 - 16:43
hadi

فهمیدیم روزه ای مورد بعدی رو بگو :|
[quote][h4]helma[/h4]من گشنمه باهام حرف نزنید میخورمتون :حلما[/quote]

1397/03/15 - 16:44
helma

[quote][h4]sany[/h4]حلما هممون از تو بدتریم{-75-}[/quote]7لاغروک تر که نیستید :حلما

1397/03/15 - 16:47
helma

[quote][h4]hadi[/h4]فهمیدیم روزه ای مورد بعدی رو بگو :|
[quote][h4]helma[/h4]من گشنمه باهام حرف نزنید میخورمتون :حلما[/quote][/quote]7
خب به درک :حلما
میخوام برم چسب بخرم وسایل جمع کنیم حال ندارم برو بخر برام پست کن

1397/03/15 - 16:48
hadi

می کوچید؟
[quote][h4]helma[/h4][quote][h4]hadi[/h4]فهمیدیم روزه ای مورد بعدی رو بگو :|
[quote][h4]helma[/h4]من گشنمه باهام حرف نزنید میخورمتون :حلما[/quote][/quote]7
خب به درک :حلما
میخوام برم چسب بخرم وسایل جمع کنیم حال ندارم برو بخر برام پست کن[/quote]

1397/03/15 - 16:49
sany

حلما مثل همدیگه ایم{-172-}

1397/03/15 - 16:49
helma

[quote][h4]hadi[/h4]می کوچید؟
[quote][h4]helma[/h4][quote][h4]hadi[/h4]فهمیدیم روزه ای مورد بعدی رو بگو :|
[quote][h4]helma[/h4]من گشنمه باهام حرف نزنید میخورمتون :حلما[/quote][/quote]7
خب به درک :حلما
میخوام برم چسب بخرم وسایل جمع کنیم حال ندارم برو بخر برام پست کن[/quote][/quoteهارع

1397/03/15 - 16:50
helma

[quote][h4]sany[/h4]حلما مثل همدیگه ایم{-172-}[/quote]
نه دیگه من به فنا رفتم

1397/03/15 - 16:50
hadi

باشه بکوچید :|

1397/03/15 - 16:51
sany

مگه چی شده که به فنا رفتی؟؟:|

1397/03/15 - 16:51
hadi

بعضیام قهر میکنن میرن به کلاب :|

1397/03/15 - 16:51
helma

[quote][h4]hadi[/h4]باشه بکوچید :|[/quote]مرسی که اجازه دادی :حلما

1397/03/15 - 16:52
sany

[quote][h4]hadi[/h4]بعضیام قهر میکنن میرن به کلاب :|[/quote]
:|

1397/03/15 - 16:53
helma

[quote][h4]sany[/h4]مگه چی شده که به فنا رفتی؟؟:|[/quote]یعنی تو مرزه شکستنم

1397/03/15 - 16:53
helma

48 اینطورا

1397/03/15 - 16:53
sany

منم دقیقا تو همون مرزم{-172-}

وزنت کمتر شده؟؟

1397/03/15 - 16:53
sany

منم 49:|

1397/03/15 - 16:54
helma

[quote][h4]hadi[/h4]بعضیام قهر میکنن میرن به کلاب :|[/quote]7نه به کلاب نیست

1397/03/15 - 16:54
hadi

وا همه نصف منید که :| من 77 کیلیوام دارم تلاش میکنم 80نشم :|

1397/03/15 - 16:54
sany

ما لاغروک بودیم ماه رمضون لاغروک ترمون کرده:|

1397/03/15 - 16:55
helma

[quote][h4]sany[/h4]منم 49:|[/quote] هوووف

1397/03/15 - 16:56
sany

:-S

1397/03/15 - 16:56
hadi

قدتون چقده؟

1397/03/15 - 16:56
helma

برو یه چی پیدا کن بخوریم گردالی شیم :حلما

1397/03/15 - 16:58
hadi

سانیا خانم شما چن سالتونه؟

1397/03/15 - 16:59
helma

170

1397/03/15 - 17:00
sany

170

مگه روزه نیستیم؟؟{-172-}

1397/03/15 - 17:00
sany

[quote][h4]hadi[/h4]سانیا خانم شما چن سالتونه؟[/quote]

هیچ وقت سن یه خانومو نپرسین:D

1397/03/15 - 17:00
hadi

حلما تو 165 بودی؟

1397/03/15 - 17:00
hadi

شما هنوز بچه اید خانم شدین نمیپرسم :|
[quote][h4]sany[/h4][quote][h4]hadi[/h4]سانیا خانم شما چن سالتونه؟[/quote]

هیچ وقت سن یه خانومو نپرسین:D[/quote]

1397/03/15 - 17:01
sany

حالا نمیشد ضایع نکنین{-75-}

1397/03/15 - 17:01
hadi

عکساتونو بدین ببینم کی زشت تره :|

1397/03/15 - 17:02
sany

قطعا حلما{-54-}

1397/03/15 - 17:02
hadi

چرا انقد لاغرین چیزی نمیخورین؟
شادی ما که چیزی نمیخوره :|

1397/03/15 - 17:05
sany

نمیخوریم..بخوریمم چاق نمیشیم:|

شادی شما؟؟؟:-?

1397/03/15 - 17:07
hadi

خواهرم شادیو میگم
از کجا میدونید مگه خوردین و نشدین؟

1397/03/15 - 17:08
sany

آها نمیدونستم:-S
خب آدم تا یه حدی ظرفیت داره...من یه مدتی تا جایی که میتونستم میخوردم از پنجاه نرفت بالاتر:|

1397/03/15 - 17:11
hejab

چقد حرف خوردین:حلما

به کلابم نبودم:حلما

1397/03/15 - 17:16
sany

همش آقا هادی حرف میزنه:|

1397/03/15 - 17:17
hejab

:حلما

1397/03/15 - 17:18
hadi

نخیرم :| حلما و سانیا بودن :|
[quote][h4]sany[/h4]همش آقا هادی حرف میزنه:|[/quote]

1397/03/15 - 17:18
sany

فقط مدیر:|

1397/03/15 - 17:20
hejab

همتون:حلما

1397/03/15 - 17:20
sany

جز سانیا{-75-}

1397/03/15 - 17:21
hejab

:حلما

1397/03/15 - 17:22
hadi

:|

1397/03/15 - 17:24
hejab

حلما چرا میکوچید؟؟:حلما

1397/03/15 - 17:25
hadi

غیبت بده :|

1397/03/15 - 17:25
hejab

:حلما[quote][h4]hadi[/h4]:|[/quote]

1397/03/15 - 17:25
hejab

:حلما[quote][h4]hadi[/h4]غیبت بده :|[/quote]

1397/03/15 - 17:25
helma

خیلیم خوشگلم:حلما

1397/03/15 - 17:27
sany

[quote][h4]helma[/h4]:حلما پن خوشگلترم[/quote]

نخیر من{-172-}

1397/03/15 - 17:28
helma

نخیرم من تو هنوز نینی ای قیافت ثابت نشده

1397/03/15 - 17:29
sany

ممنننننننن{-80-}

1397/03/15 - 17:30
hadi

عکساتونو بفرستین خودم میگم کی زشت تره :|

1397/03/15 - 17:31
hejab

من که معلوم شد زشتم:حلما

1397/03/15 - 17:31
sany

[quote][h4]hadi[/h4]عکساتونو بفرستین خودم میگم کی زشت تره :|[/quote]

حلما{-75-}

1397/03/15 - 17:32
sany

[quote][h4]hejab[/h4]من که معلوم شد زشتم:حلما[/quote]
چرا؟؟؟:|

1397/03/15 - 17:32
hejab

چراشو بیخیال:حلما

1397/03/15 - 17:32
sany

بگووووو{-80-}
خواهش:-S

اون عکسی که گذاشتی خوب بود که

[quote][h4]hejab[/h4]چراشو بیخیال:حلما[/quote]

1397/03/15 - 17:35
hejab

گفتن زشته:حلما

1397/03/15 - 17:35
sany

کی گفته؟؟!{-129-}

1397/03/15 - 17:37
hejab

یکی:حلما

1397/03/15 - 17:38
sany

اون خودش زشت بوده عزیزم حسودیش شده:بغل :-*:x

1397/03/15 - 17:43
hejab

:خخخ:خخخ:خخخ:خخخ:خخخ:خخخ

نظر لطفته عزیزم{-77-}{-153-}-بوس بوس-

1397/03/15 - 17:44
sany

حقیقتو گفتم:D{-96-}-عشقم-

1397/03/15 - 17:46
sany

حالا بگو کی گفته:-S

1397/03/15 - 17:47
hejab

حالا خوبه تو عکس چیزی معلوم نبودا:خخخ

1397/03/15 - 17:47
hejab

نمیگم:حلما[quote][h4]sany[/h4]حالا بگو کی گفته:-S[/quote]

1397/03/15 - 17:48
sany

همینو بگو {-75-}

1397/03/15 - 17:48
sany

منم قعرم :(

1397/03/15 - 17:48
hejab

:D[quote][h4]sany[/h4]همینو بگو {-75-}[/quote]

1397/03/15 - 17:48
hejab

{-70-}{-70-}{-70-}{-70-}{-70-}{-70-}[quote][h4]sany[/h4]منم قعرم :([/quote]

1397/03/15 - 17:48
sany

:(:(:(:(:(:(:(

1397/03/15 - 17:49
hejab

{-43-}

1397/03/15 - 17:51
sany

{-149-}{-149-}

1397/03/15 - 17:51
hejab

{-48-}{-134-}{-145-}{-165-}{-182-}

1397/03/15 - 17:53
sany

{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}{-149-}

1397/03/15 - 17:54
hejab

{-48-}{-134-}{-145-}{-165-}{-182-}

1397/03/15 - 17:56
helma

حرف خوارها :حلما

1397/03/15 - 18:56
hejab

:حلما[quote][h4]helma[/h4]حرف خوارها :حلما[/quote]

1397/03/15 - 19:57

پربحث ها

داغترین ها

1. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 2. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 3. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 4. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 5. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 6. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد 7. #دشـمـن با خـود چه فکـــر کـــرده ؟؟؟ انـگار از آن هشــت ســال #درس-عبــــرتــــ نگرفـتــــ ... کشـــور مــ... ... 8. شب قدر و یتیمان علی احیا بگیرند به سر قرآن نه. تابوت بابا را بگیرند ****** علی امشب رود دیدار یارش نشسته فاطمه چ...دنیا 9. حتمابخونید خیلی قشنگه {-29-} داستان واقعی که در پاکستان اتفاق افتاده است ! دکتر ایشان ، پزشک و جراح مشهور پاکست...نم ؟ 10. دهه هفتادی ها هم شهید میشوند تاریخ تولدش را که دیدم جا خوردم... 1374 میشود بیست سال . کوچکتر از من… دیروز توی سوری...بارک 11. میتونیم اینجا با رسم و رسوم شهرهای ایران اشنا بشیم.دیدو بازدید عید تو شهر شما چطوریه؟ 12. حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)متولد کدام ماه شمسی هستن؟ الف)فروردین ب)خرداد ج)شهریور د)بهمن 13. سلام به همگی لطفا مهارت ها و تخصص های خودتون رو تو دیدگاه این پست برامون بنویسید . بعد برین سر سطر علایقتونم ب...ین . 14. کاربران گرامی اگه یه تعداد کاربر بیاریم اینجا که یکم شلوغن خیلی مذهبی نیستن چه واکنشی نشون می دین؟ میتونید باهاشون...رین؟ 15. آب میبــــــینم٬نمیــــنوشم ... نـــه از بهــــــر #ثــــــواب... یـــــــاد #لـــــــبهای بهـــــم چســــــــبید... ...

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو