مشخصات

موارد دیگر
ali
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

ali
ali
یک روز یه لره ... یه ترکه...یه قزوینیه...با یه اصفهانیه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مثل مرد جلو دشم ایستادن تاکسی نگاه چب به خاکمون نکنه
لره... بروجردی بود
ترکه باکری بود
قزوینیه بابایی بود
اصفهانیه همت بود
شادی روحشان بلند صلوات

ali
ali
سلام ما اومدیم وییییییژژژژژژژژ کخخخخخخخخخخخخخخخخ.

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو