مطالب خاص با رعایت شرایط شرعی ، اخلاقی و قانونی میتونه اینجا قرار بگیره

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

خاص

گروه عمومی · 19 کاربر · 127 پست
هادی
هادی
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست


دیدگاه
· 1396/03/18 - 12:09 در خاص توسط موبایل · ۲ موافق

هادی
هادی


من به آمار زمین مشکوکم ...!

اگر این سطح، پر از آدم هاست ،
پس چرا این همه دلها تنهاست ...!

┘◄ سهراب سپهری

bahar
bahar

3 دیدگاه
· 1395/05/14 - 09:29 در خاص توسط موبایل · ۲ موافق

هادی
هادی
چرا هیشکی نیس :|

وفا
images-1.jpg وفا
نماز اول وقت

وفا
images-2.jpg وفا
شاد کردن دل مومن

یا زهرا (س)
یا زهرا (س)
آیا با رفع مسئله هسته ای چالش ما با دنیای استکبار پایان میابد؟؟

مقام معظم رهبری به این سوال اینطور پاسخ دادن:

هسته ای بهانه است...فرض کنید جمهوری اسلامی ایران در هسته ای عقب نشینی کرد.

همان که آنها میخواهند

خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد،نه!!...

ده بهانه دیگر را به تدریج پیش می کشند...

- به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی

- پایبند بودن به موازین دینی

- داشتن هواپیمای بدون سرنشین و موشک

- و...

آنها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفند!...

یا زهرا (س)
یا زهرا (س)
یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ...

در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !

تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد

نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد ...

همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ...

سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد !

در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ...

چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد

دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت انـدام ...

و موهـای بلـند دخـترک چرخـید.

یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد

و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.

تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !

همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم ...

راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار ...

اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک ...!
امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان میـشوی بانـو ...

محمد علی
photo_2016-05-30_22-56-11.jpg محمد علی
اگه میخوای همه ازت تعریف کنن " بمیر "

bahar
download (3).jpg bahar
پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم{-29-}

هادی
هادی
خاطرات تو ودنیای مرا سوزاندن تا فراموش شود یادتو هر چند نشد . . .

درانتظار...
درانتظار...
سلام رفقا...سال نو همگی موبالک....

2 دیدگاه
· 1395/01/16 - 12:28 در خاص توسط موبایل · ۲ موافق

محمد علی
506141_XeFeFV8U.jpg محمد علی
گندم های زرد؛

صبورترین همدم بادند؛

که با هر سازِ باد؛

بی هیچ بهانه ای می رقصند ...!

محمد علی
محمد علی
آنچه که دل، قادر به حذف کردنش نیست؛

ذهن، مرتب به یادش می آورد ...!

محمد علی
محمد علی
تو را آرزو نخواهم کرد، هیچ وقت؛

تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که؛

خودت بیایی، با دل خود نه با آرزوی من ...!

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو