در این گروه فقط مسابقه و کارهای فرهنگی به مناسب های مختلف برگزار میشه.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

فرهنگی

گروه عمومی · 11 کاربر · 93 پست
hajjari
86 دنبال کننده, 550 پست
امتياز:26840
A3man
120 دنبال کننده, 82 پست
امتياز:2579
vafadar1000
26 دنبال کننده, 164 پست
امتياز:1351
mahpishuni
50 دنبال کننده, 121 پست
امتياز:3432
Sahra
80 دنبال کننده, 1868 پست
امتياز:34709
atr-hejab84
25 دنبال کننده, 446 پست
امتياز:7668
sahel
28 دنبال کننده, 2058 پست
امتياز:12650
sh71haq
14 دنبال کننده, 8 پست
امتياز:0
aliaga
103 دنبال کننده, 153 پست
امتياز:11461
zahra313
23 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:1895