در این گروه فقط مسابقه و کارهای فرهنگی به مناسب های مختلف برگزار میشه.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

فرهنگی

گروه عمومی · 12 کاربر · 95 پست
hajjari
87 دنبال کننده, 550 پست
امتياز:26840
A3man
121 دنبال کننده, 88 پست
امتياز:2579
vafadar1000
27 دنبال کننده, 164 پست
امتياز:1351
mahpishuni
51 دنبال کننده, 121 پست
امتياز:3432
Sahra
77 دنبال کننده, 1860 پست
امتياز:34709
atr-hejab84
27 دنبال کننده, 447 پست
امتياز:7668
sahel
31 دنبال کننده, 2058 پست
امتياز:12650
sh71haq
17 دنبال کننده, 8 پست
امتياز:0
aliaga
97 دنبال کننده, 3195 پست
امتياز:46687
delaram97
51 دنبال کننده, 2477 پست
امتياز:35520
zahra313
27 دنبال کننده, 88 پست
امتياز:1895