مشخصات

موارد دیگر
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
96 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
لبت سیب بهشت و من محتاج...♥️

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
گشته در رویش نگاهم محو
مانده در چشمم نگاهش مات...
💙

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
تصویری نیمکره فعال 🤩

کدام تصویر را ابتدا دیدید ؟

سر ببر یا میمون آویزان ؟

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
محبتت را اگر جایگاهی برایش نیافتی، نثار مکن!

-حضرت علی(ع)

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
با هر چه نشینی و با هر چه باشی
خوی او گیری!
-شمس تبریزی

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
[سَيَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرًا]
این روزا با همھ تلخی هاش هم تموم میشھ.

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
لک و لرها یه اصطلاح دارن
که وقتی کسیو از ته دل دوست دارن
و براش آرزوی خوب می‌کنن میگن:
«پژارته خِر بو🌱»
یعنی فکر و خیالت راحت و زیبا باشه!
- همین‌قدر آرامشبخش✨

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
در هوس چشمانت، آسمان آبی شد

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
شعله چشمت اتش زده ب جانم...

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
@valayat زادروزت شاد-تبریک-

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
مشکل من با ریاضیات
از جایی شروع شد که مُجابم کردن،
ایکس(x) رو پیدا کنم
در حالی که هیچ نقشی
تو گم شدنش نداشتم!

عمق فاجعه اینجاست که میخواد رابطه شو با ایگرگ(y) هم پیدا کنیم و مشکل شونو هم حل کنیم :|
و ما از اونجایی که مردمی هستیم که اصلا به هیچ وجه تو زندگی دیگران دخالت نمیکنیم!!
با ریاضی مشکل داریم{-179-}

قانع کننده بود یا بیشتر توضیح بدم؟!

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
+ و شب ملموس‌ترین واژه‌ی دنیا. . 💙🌿

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
👽⃤مَن دارم میرم دیوونه شَم
میخوای باهام بیای؟

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ۴ﺗﺎﺣﯿﻮﻭﻥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﺮﻥ ﺑﺎﻻ :

۱ ﺷﯿﺮ

۱ ﻣﯿﻤﻮﻥ

۱ﺯﺭﺍﻓﻪ

۱ ﺳﻨﺠﺎﺏ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻥ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﯾﻚ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺪﻥ ﯾﻚ ﻣﻮﺯ ﺍﺯﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﺩ
ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﯽ ﻛﺪﺍﻣﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﭘﺎﺳﺦ،ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ
.
.
.
ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
.
.
.
.
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ:
ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ = ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯿﻤﻮﻥ = ﮔﯿﺞ ﻫﺴﺘﯽ
ﺯﺭﺍﻓﻪ = ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﺳﻨﺠﺎﺏ = ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ


ﭼﺮﺍ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻜﻪ:

ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ !!


🙊

حتما یارانه هم میگیری؟؟؟من سرمو کجا بکوبم.........😝😝😝😝😂😂😂😂

ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
ˢʰᵃᵖᵃʳᵃᵏ
مردم عادی: ۹+۷=۱۶من : خب این ۹ یکی کم داره که بشه ۱۰ پس از ۷ یکی کم میکنم بشه ۶ که با اون ۱۰ بشه ۱۶{-64-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7