مشخصات

موارد دیگر
محمدی نسب
darolfeiz.ir
2 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

محمدی نسب
محمدی نسب
اکثر افراد با دنیای اینترنت آشنا هستند و مطمئناً مقالات زیادی درباره رپورتاژ آگهی مطالعه کرده اند. این نوع از تبلیغات در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی در تجارت اینترنتی باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی خواهد شد. اگر از رپورتاژ آگهی درست استفاده شود مزایای خوبی برای کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت. رپورتاژ آگهی رایگان از خدماتی است که وب سایت های پربازدید و معروف، به وب سایت هایی که قصد دارند بازدیدکنندگان خود را افزایش دهند، می دهند. وب سایت هایی که در SERP در سطح بالایی قرار دارند شرایطی را برای وب سایت های دیگر فراهم می کنند تا آن ها آگهی های رپورتاژ خود را در وب سایت قرار دهند و بازدید کنندگان زیادی را برای خود جذب کنند. در این مقاله قصد داریم تا شما را ثبت رپورتاژ آگهی ارزان در سایت بست فارسی آشنا کنیم. [لینک]محمدی نسب
محمدی نسب
روانشناسی : تحلیل واریانس
3-3-4- مقیاس طلاق عاطفی(پیوست شماره1):
برای انتخاب زنان طلاق عاطفی از مقیاس طلاقعاطفیکه توسط استاد راهنما(هاشمی،1392)طراحی شده بود، استفاده شد که شامل 30 گویهدرباره جنبه های مختلف زندگی زناشویی بود . نمونه گویه:« در حال حاضر از زندگی ام راضی نیستم و فقط به خاطر فرزندانم تحمل می کنم». روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نمودار اسکری و بررسی بارهای عاملی مؤید وجود یک عامل کلی بود که 70 درصد واریانس متغیر را تبیین می کرد. بررسی پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت و ضریب 94/0 بدست آمد. [لینک]دیدگاه
1399/05/29 - 19:14 ·

دیدگاه