یافتن پست: #fact

هدیه
هدیه


:دی

dragon
dragon
⇠ 80 شانس دارین که نیمه گمشدتون رو در سن 16 سالگی پیدا کنین! 🍄🌺

⇠ وقتی تو دعوا یکی زودتر عذرخواهی میکنه، دو حالت داره! یا خیلی طرفشو دوست داره، یا از بحث خسته شده! 🌵🍂

⇠ تقریبا 90 درصد آدما جذب کسی میشن که هیچ شانسی برای بودن باهاش ندارن! 🦎☘

⇠ فقط 10 درصد احتمال داره به کسی که عاشقشین، راحت دروغ بگین!🐥🐞

˖°࿐
⋆──────𖥸──────⋆

دیدگاه
1400/02/18 - 19:42 ·

دیدگاه
هدیه
هدیه


هیچ ﭼﻴﺰ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻚ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻧﯿﺴﺖ ??.
.
.
ﻳﻚ ﻗﻄﺮﺵ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺰﻩ...

ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ oreal
ﺑﻌﺪ ﺭﻳﻤﻞ dior
ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺭﮊﮔﻮﻧﻪ D&G ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻴﺸﻪ!
ﺑﻌﺪ ﺭﮊﻟﺐ factor max ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻴﻜﻨﻪ ...!
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ١٧٠ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ براش ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ!

نکن برادر من...اشک زنو در نیار..???? ?

Respina
Respina
هیچ متن خوبی برای یه ارائه ی ده نمره ای پیدا نکردم‍ ..
هعی..
{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ