یافتن پست: #_دکتر

fatima
fatima
الهی قمشه ای: دعواکن، ولی با کاغذت،اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی، روی کاغذ بنویسخواستی هم داد بکشی؛ تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را آرام که شدی، برگرد و کاغذت را نگاه کن،آنوقت خودت قضاوت کن.حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی.دلی هم نشکانده ای، وجدانت را نیازرده ای...خرجش همان مداد و پاک کن بود، نه بغض و پشیمانی.گاهی میتوان از کوره خشم پخته تر بیرون آمد...

هادی
چمران-400x280.jpg هادی
می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آنرا می پذیرم، اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو