یافتن پست: #یونـس

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1401092535546981_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗


...

به که ...

" " را ...

وَ که ...

" " را ...

که ...

" "را ...

که مـادَرَش او را ...

به دَستـِ موجـهاى " " میـسِپارَد ...

تا بِرِسَد به خانهـ ی به ...

دیگـَری را به مى اَندازَنـد ...

سَر اَز خانهـ ی دَر می آوَرَد ...

؟!

که اَگَر هَمه ی ...

قَصـدِ به را داشتهـ باشـَند ...

وَ ...

" " ...

پَـس ...

به " " اِعتِمـاد کـُن ...

به " " دِلــ بِسپـار ...

به او " " کـُن ...

وَ به سَمتـِـ او " " بـَردار ...


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
چاقـو را نَکُشتـ ...

آتـَش را نَسوزانـد ...

نَهَنگـ را نَخـوررد ...

دَریـا را نَبَلعیـد ...

با بـاش و به او اِعتِمـاد کـُن تا پَنـاه و نِگَهبانَتـ باشَـد ...

╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

با بـاش ، پادشـاهی کـُن ...

بی بـاش ، هَر چه خـواهی کـُن ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو