یافتن پست: #یادآوری_روزانه

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/0t7s__39_39_39_.jpg
http://uupload.ir/files/mvkd_i-love-you-33-n-2.jpg

دوستتــــ دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از مـــــن نیست
تو زیادی دوست داشتنی هستی ...:الهه:دی
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/3zqb_c33a5006cbe2a723945d7ddd9a8be6bb.jpg
http://uupload.ir/files/ruvb_download_(1).jpg
دوست داشتنت اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . . :الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://s8.picofile.com/file/8368490418/55.jpg
http://s8.picofile.com/file/8368490434/images_4_.jpg

آنقدر دوست داشتنى هستى ،
که ایستاده هم به دل مى نشینى . . . :الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://s9.picofile.com/file/8368306750/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF_1.jpg
http://s9.picofile.com/file/8368306776/unnamed.jpg

دوستت دارم
فراتر از هر گمانی
و آن سوتر از
هر شوق و شیفتگی ...:الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/8346_l806986_.jpg http://uupload.ir/files/wzpq_i_love_u_love_28807045_500_375.jpg
انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم ... :الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/iexm_971958_528.jpg http://uupload.ir/files/lz0t_i_love_you_cookie_set.jpg
اگر دوست داشتن ِ تو
را فریاد بزنم
تاب نمی آورد این کوه ِ مقابل . . . ! :الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/34dm_boquetes-of-rose-8.jpg
http://uupload.ir/files/kwyn_download.jpg

در صفحه ی شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم شاه دلم دوستت دارم... :قلب
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/xd5l_c360_2019-02-05-16-49-09-471.jpg
http://uupload.ir/files/amav_download.jpg

من به هفت زبان زنده ی دنیــا دوستت دارم ...
عمرم اگر کفاف دهد ،
به زبان های از یاد رفته هم دوستت خواهم داشت...:الهه
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://uupload.ir/files/vjuv_683243_870.jpg
http://picsale.ir/wp-content/uploads/edd/2017/12/001032.jpg

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟

وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم
دوستت دارم وقتی صدایی می اید دوستت دارم،
وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای؟:قلب
:بوس:دی

:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://www.parsnaz.com/images/2018/03/1783911451-parsnaz-com.jpg
http://uupload.ir/files/fuvl_galaxy-wallpaper-kawaii-unicorn-glitz-galaxy-wallpaper-androidwallpaper-iphonewallpaper-of-galaxy-wallpaper-kawaii.jpg

و من اگر یک بار دیگر زندگی کنم
هیچ چیز را تکرار نمی کنم
جز دوباره
عاشق تو شدن را … :الههwolf_Owl
wolf_Owl
http://www.parsnaz.com/images/2018/03/1118167040-parsnaz-com.jpg
http://synaa.ir/i/tmp/1563890866615885_orig.jpg

جز “دوست داشتنت”
کار دیگری هست
بگو …


:آمازون

wolf_Owl
wolf_Owl
http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2017/09/Untitled-1212-09-25-2017.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e7/7c/bf/e77cbf39aef04b9fecc7e610116a04a1.jpg

تقدیم ب نفسم:قلب:الهه
دوصط دارم :بوس
:آمازون

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ