یافتن پست: #ڪربلا

مونا یزدی
image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg مونا یزدی

اے معطّر از یاحسین
اے هم قدَرے و هم قضا
تو نورِ یقینِ همہ ے دلهایے
مارا برسان بہ یاحسینمونا یزدی
مونا یزدی
تو هیئتے هستے و مڹ هم هیئتے هستم
مسٺ حجابت هستم از بس غیرتے هستم

اے ڪاش تا آخر همیشہ با باشیم
در یڪ خلوٺ دوتایے °•ڪربلا•° باشیم


مونا یزدی
مونا یزدی
!

چادرت را محڪم بگیر
تاریخ تڪرار میشود...

شاید بیاید روزهایے
ڪہ باید از ڪوچہ هاے
شام بُگذرے !

و فرق تو با آنها این است
ڪہ
تو از پاے درس ڪربلا آمدہ اے


born78
born78
عِــشــق یَــعــنـــی :
ڪــــَربـــَـــلا
یـَـــعــــنــــی مــَـــڹ و تَـــنـــهـــا حَـــــــرَم
عـِـــشـــق یَـــعــنــــی:
عَـــڪـــسِ یــــادگــــــاری بـــــا حــَــــــرَم
ای خــــُــــدا
ایــــڹ روزهـــا
شـــِش گـــــوشــــه میــــخواهــــد دلـــــــــــم
اللهـــــــم ارزقــــــنـــــــاڪربلا

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو