یافتن پست: #کریستوفر_مورلی

£!♡₩
£!♡₩
اگر دریابیم
فقط پنج دقیقه
برای بیان
آنچه میخواهیم بگوییم
فرصت داریم
تمام باجه های تلفن
از افرادی پر می شد
که میخواستند
به دیگران بگویند
که آنها را
چقدر دوست دارند ...
‌‌

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو