یافتن پست: #چادریه_با_حیا_باش_دوست_من

فقط خدا
فقط خدا




چادری که باشی ...

باید حیا هم داشته باشی

باید حرمت چادرت را حفظ کنی

باید نشان دهی متفاوتی

باید مرتب و خوش پوش باشی

باید جدا کنی حریمت را

باید به جانت بسته باشد چادرت

کم نیست بانو....تو وارث میراث دختر پیغمبری

بانوی دوست داشتنی قدر خودت را بدان

و حفاظت کن از این میراث به بهترین نحو...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو