یافتن پست: #پیر_ساینا

fatima
fatima
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ🌺🍃

در قالبِ تنهایی خود جا نشدیم
همرنگ جماعتیم، رسوا نشدیم

این قصه‌ی دردناک حال من و توست
آن روز که گم شدیم، پیدا نشدیم...
.
.
.
.
{-35-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ