یافتن پست: #پیام_روز

wolf
wolf
پیام روز:

"""قـــدری تــامل...
ســــرتا پایـــم را خلاصــه کنـنـد..

میشــــوم "مشتــــــی خاکـــــــ"

کــه ممکـــن بــود" خشـــــتی" بــاشــد در دیـــــوار یـــکــ خـــانــه..

یـــا "سنگـــی "در دامــــان یـــک کـــوه..

یـــا قـــدری "سنـــــگ ریزه"در انتهــــای یــکـــ اقیــــانوس...

شــایـــد "خـــاکــــی" از گلـــدان..

یــا حتــــی " غبــاری" بر پنجـــره..

امــــــا مـــرا از ایــن میـــان برگـــزیــدنــد:

بــرای" نهــایت"

بـــرای"شرافـت"

بــرای"انسانیــت"

و پــــروردگــــارم بــزرگــوارانـــه اجـازه ام داده بــــرای:

"نفـــس کشیـــــدن"

"دیـــــدن"

"شنیــــدن"

"فهـــــــمیــدن"

و "ارزنـــده ام "کـــرد بابـــت نفســــی که در مــن دمیـــــد..

مــن منتـــخب گشــتـه ام:

بــرای "قــرب"

بــرای"رجعت"

بــرای"سعــادت"

مــن مشتــــی از خـــاکـــم کــه خــدایمــ اجـــازه داده:

بــه"انتــخاب"

بــه"تغـیـیـر"

بــه"شوریـدن"

بــه"محبــت"

بـــه "مهربـــانی"

وآی بــــــــر مــن اگـــر قـــدر ندانـــــــــم : )"""

{-2-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

wolf
wolf
پیام روز:

"""آدم های مغرور دو دسته اند:
مغرور خوب و مغرور بد.

مغرور خوب هیچ وقت تو هیچ چیز جلو نمیره،اما اگه جلو بری و ازت محبت ببینه چند برابر بهت محبت می کنه...

اما مغرور بد هر چه بیشتر بهش محبت کنی و علاقتو بهش
ثابت کنی غرورش پررنگ تر میشه و دست تو دست غرور
میزاره و باهاش می‌ره و ازت دور میشه؛
و جواب محبتهاتو با سردی میده!

گاهی باید قبول کنیم برای داشتن حال خوب باید از
دوست داشتن دسته دوم دست برداریم.
دوست داشتن آدم هایی که غرورشان اولویت‌شان است
آزاردهندست...
و هر چه بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر اذیت میشی و ضربه میخو ی!
«عشق و خوشبختی غرور فراموش شده می خواهد!»"""
:اشک:اشک:اشک:اشک:اشک

wolf
wolf
پیام روز:
"""کاش برای دوست داشتنمان دنبال بهانه های موجه
نمی گشتیم..
دنبال یک تاریخ،یک مناسبت،یک روز...
که در تقویم دل عزیزانمان خاطره اش کنیم.
باور کنید هر روز می شود بدون مناسبت دوست داشت...
بدون دلیل هدیه داد،بدون تاریخ شاد بود،
و بی بهانه در آغوش کشید...

این مائیم که مهربانمیان را "زمان بردار" کرده ایم!
این مائیم که به سکوت و غرور و انکار،عادت کرده ایم!

آدم ها نیاز دارند که هر روز دوست داشته شوند؛
آدم ها از بی مهری و‌ بی توجهی،پیر می شوند!

آرزو میکنم هیچ کس در جهان،طعم تلخ نادیده گرفته شدن
را نچشد...
و هیچکس برای دوست داشته شدن،در انتظار روز تولدش نماند!

کاش بی هیچ بهانه ای،هوای هم را داشتیم!
کاش آدمها را بدون تاریخ می خواستیم!"""
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

wolf
wolf
پیام روز:
"""بیشتر از هرکسی …
خودت را دوست داشته باش
جوری که هر کجا نشسته ای …
هر جا که می روی ….
در هر کاری که میکنی …
“خــــــــودت ” حضور داشته باشد
یــــک حضــور بـــی ماننـــد …
اما خالــــــی از تکبــــر ، حسادت ، ریــــــا …
باور کن تا عاشق خودت نباشی ….
عاشق هیچ کس نمیتوانی بشوی ….
و هیچ کس هم
عاشقت نمیشود !"""

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


wolf
wolf
پیام روز:

""گکسی که برایت آرامش بیاورد،
مستحق ستایش است.... انسان ها را
در زیستن بشناس...
نه در گفتن...
در گفتار همه آراسته اند.

كوروش میگوید:
"بودن با كسى كه دوستش ندارى ،
و نبودن با كسى كه دوستش دارى، همه اش رنج است،
پس اگر همچون خود نیافتى مثل خدا تنها باش
و اگر یافتى،
آنرا چنان حافظ باش
كه گویا جزءی از
وجود توست""

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


wolf
wolf
پیام روز:

"""در شهری که همه لنگ می زنند ،
به کسی که درست راه می رود ، میخندند !
بنابراین نهراس از اینکه متفاوت باشی ،
جرات متفاوت بودن ، موهبت بزرگیست ،
و البته اکتسابی ... """

{-107-}{-107-}{-107-}{-107-}{-107-}


wolf
wolf
پیام روز:

"""کسی را دوست بدار که "دوستت دارد", حتی اگر غلام درگاهت باشد؛و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد", حتی اگر سلطان قلبت باشد...
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان"....
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست،
اما برای ماهی زندگیست...
برای کسیکه دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح"""
{-109-}{-109-}{-97-}{-97-}{-107-}

wolf
wolf
پیام روز:

"""میدانی چیست؟
یک وقت هایی باید خودت را به بیخیالی بزنی.
بیخیال تمام ادم هایی که دوستت ندارند؛
بیخیال تمام کار هایی که می خواستی بشود ولی نشد؛
بیخیال تمام رکب هایی که خوردی؛
بیخیال هر کس که امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت؛
بیخیال تلاش های بی نتیجه ات،
دوست داشتن های بی ثمر ات؛

وقتی کسی دوستت ندارد اصرار نکن!
وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه هایش جا نده!
وقتی کسی نمی خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو!

زندگی همین است!
شاید تو برای همه وقت بگذاری ولی قرار نیست همه دوستت داشته باشند و برایت وقت داشته باشند
شاید بهانه هایشان برای فرار تو را قانع نکند؛
ولی به قول ساموئل بکت: "گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی...بگذار فکر کنند نفهمیدی...""""

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


wolf
wolf
پیام روز:
"""تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را . . .
ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !
ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!
پاییز از مهر شروع نمی شود ، پاییز از بی مهری ها شروع میشود......
اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!!
رنجهایم را داخل کیسه ریختم و دم در گذاشتم
اما فرشتگان برایم باز فرستادند
معطر به عطر بهشتی. . .
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت
همین رنجها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد
رنجهایم را بوسه میزنم
و در صندوق گنجهایم میگذارم
گذر زمان جواهرشان میکند
از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید
حتی فرار نکنید
بلکه دوستش بدارید
همان گذشته بود که امروز شما را ساخته
امروز را دریابید تا فردایی خوش بسازید
پس شاد زندگی کنید."""

{-62-}{-57-}{-57-}{-57-}

wolf
wolf
پیام روز:


"""کیفیت را فدای کمیت نکنید
یک دانه نابش را داشته باشید
یک عمر به عالم و آدم پُزَش را بدهید
رنگین کمان ها به چشم بهم زدنی ناپدید میشوند"""

{-34-}{-32-}{-32-}{-32-}{-33-}

wolf
wolf
پیام روز:

"""بزن لبخند! دنیا لالہ گون است
تمام غصہ هایت واژگون است

بزن لبخند! ازعمق وجودت
تو شادےهدیہ ڪن بر تار و پودت

بزن لبخند! خودرا شاد گردان
بزن لبخند! ڪہ قلبت تازہ گردد..."""

{-2-}{-62-}

wolf
wolf
پیامع امروز:

"""ایستادن اجبــــار "کوه" بود
رفتن سرنــوشت "آب"
افتادن تقـــدیر "برگ"
و"صبــر" پاداش آدمــــی
پس بی هیچ چشم داشتی
حراج مــحبت کنـــیم ؛
که همه ما فقــط خاطره ایم"""


wolf
wolf
پیام امروز::) """به همه عشق بورز ، به تعداد كمی اعتماد كن و به هیچ كس بدی نكن.
((ویلیام شكسپیر)) """

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


wolf
wolf
پیام روز::)
"""گاهی با دویدن
برای رسیدن ب کسی،
نفسی برای ماندن
در کنار او نخواهی داشت!
پس با کسی بمان
که نصف راه را ب سمتت دویده باشد!"""

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ