یافتن پست: #ویکتور_هوگو

صبا
صبا
از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم؛رفتنش را قضاوت نکنم....born78
born78
مردن چیزی نیست
زندگی نکردن هولناک است !

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو