یافتن پست: #همسر_طلبه_ی_من

مونا یزدی
مونا یزدی

|

بانو! تو که چشمان خماری داری
با این پسر ساده چه کاری داری؟!

عاشق تر از این نمی توانم باشم
از یک طلبه چه انتظاری داری؟

مونا یزدی
مونا یزدی
دوستم داری ولی از ترس ریش و اخم من

بر دلت جانا، به لب حاجی صدایم میکنی
دیدگاه
1396/03/17 - 22:40 ·

دیدگاه
مونا یزدی
مونا یزدی

آنقَدَر زیبا دِلم را بَر دِلَش وابَستہ ڪَرد

یارَم اِنگارے تَخَصُص داشت، دَر پِیوَندِ قَلب!


دیدگاه
1396/03/17 - 19:55 ·

دیدگاه
مونا یزدی
مونا یزدی

شـهـــــریہ ام ڪم اســـــٺ، ولے برڪٺش زیـاد
بـا ایݩ حـســـــاب هـمـســـــر طـلـبـه مـیـشـوۍ؟


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو