یافتن پست: #هفت_سین

گـمـشـده
گـمـشـده
خدایا بیا سفره عشق وا کن . . .
به حال من و ما کمی اعتنا کن . . .

دعاهای این سفره شاید حقیر است . . .
خدایا خودت نیز مارا دعا کن . . . ^_^تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو