یافتن پست: #نوشته-بود

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1546527343967840_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

مثل است. در ابتدا ‌ای بسیار ،
اغلب داغ و پر ، که با این حال هنوز تنها است که سوسو می‌زند. همچنان که ادامه پیدا می‌کند، ‌های ما رشد می‌کنند و مثل می‌شود، سوزان و غیر قابل شدن.

[لینک]

دیدگاه
1399/03/18 - 15:59 ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1591519258919230_orig.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

گفتی که وفا میکنی و هیچ نکردی.................
میدونید خیلی وقت است فال حافظ باز نکردم .. حال دلم عوض میشه با شاخه نباتش................
حافظ اینطور میگه
روز هجران و شب فرقت یار آخر شم این فال و گذشت اختر و کار آخر شدآن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمودعاقبت در قدم باد بهار آخر شدشکر ایزد که به اقبال کله گوشه گلنخوت باد دی و شوکت خار آخر شدصبح امید که بد معتکف پرده غیبگو برون آی که کار شب تار آخر شدآن پریشانی شب‌های دراز و غم دلهمه در سایه گیسوی نگار آخر شدباورم نیست ز بدعهدی ایام هنوزقصه غصه که در دولت یار آخر شد .. [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1546085584160050_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

قلبی را نشکن ..
زیرا اینها وقتی می شکنند
صدا ندارند
امّا....
درد بسیاری دارند!
. من خودم شکستم تا قلب تو نشکنه [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1591431562860665_orig.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
#❤️#

باران که شدی مپرس این خانه ی کیست
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست

من از کعبه و مسجد پنهان بر میکده چشمان تو بردم .. [لینک]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ