یافتن پست: #نفس_بـ

مونا یزدی
مونا یزدی
♥️●°


•|عـالم همہ قطره انـد
•|و،دریاسـت حـسین

•|خوبان همہ بنده اند
•|ومـولاست حـسین

•|ترسم کہ شفـاعت ڪند
•|ازقاتلِ خـویش♡

•|ازبَس ڪہ ڪَرم دارد
•|وآقاسـت حـسین

ےتوادعاست_ارباب


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو