یافتن پست: #نظرکهریزی_هشترود

هادی
هادی


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه 3.5
محل وقوع: استان آذربايجان شرقي - حوالی
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/12/15 10:10:01
طول جغرافیایی: 46.79
عرض جغرافیایی: 37.51
عمق زمین‌لرزه: 6 کیلومتر

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو