یافتن پست: #نامعقول

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
141170521201441334917717215722421071140105.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
عارفی-میگفت-
به اندازه و ظرفیت آدم ها به آن ها محبت کن
چون آن ها دچار ، خود بزرگ بینی ، دل زدگی ، جو زدگی.میشند
و زمانی میاد این را جزو تو میدونند .. وگاهی برای انجام ندادن کاری ..از تو کینه به دل خواهند گرفت و شروع به رفتار خواهند کرد
پس!آرام آرام محبت کن و اگر ناسپاسی دیدی
آرام آرام خارج شو ، انگار نه که از اول بودی ... [لینک ]

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
خيلي ناراحت كننده است :{-60-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو