یافتن پست: #نادر_ابراهیمی

wolf
wolf
من هرگز نمی گویم در هیچ لحظه‌ای از این سفر دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد.
من می‌گویم: به امید بازگردیم،
قبل از اینکه ناامیدی نابودمان کند ...


FaTeMe
FaTeMe
‌هر قدر که به غم میدان بدهی،
میدان می‌طلبد، و باز هم بیشتر و بیشتر
هر قدر در برابرش کوتاه‌ بیایی،
قد می‌کشد، سُلطه می‌طلبد وَ لِه می‌کند
غم، عقب نمی‌نشیند
مگر آنکه به عقب برانی‌اش،
نمی‌گریزد مگر آنکه بگریزانی‌اش،
آرام نمی‌گیرد مگر آنکه بیرحمانه سرکوبش کنی
غم، هرگز از تهاجم خسته نمی‌شود.


wolf
wolf
«در جهان
قدرتی وجود ندارد که بتواند
عشق را به کینه تبدیل کند
و این نشان می‌دهد که جهان
با همه‌ی عظمتش در برابر قدرت عشق
چقدر حقیر است و ناتوان...»


P158
P158
در زمان ما ؛
.
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!
.
نادر_ابراهیمی

ᴍᴀʜɪ
IMG_20190407_232353_775.jpg ᴍᴀʜɪ
نگفتن ؛
همان دروغ گفتن است ،،،
قدری کثیف تر !


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
زِندگی، قبل از هرچيز زندگیست.
گل می خواهد،
موسيقی می خواهد،
زيبايی می خواهد.
زندگی حتی اگر يكسره جَنگيدن هم باشد،
خَستگی در كردن می خواهد.
عطر شمعدانی ها را بوييدن می خواهد.
خشونت هست، قبول؛
اما خشونت، اصل كه نيست، زايِده است، انگل است، مَرَض است.
ما بايد به اصلِمان بَرگرديم.
زَخم را كه مَظهر خشونَت است با زَخم نمی بندند؛
با نوارِ نرم و پنبه پاک می بندند،
با مُحبت،
با عِشق ...


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
مگذار که عشق، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود!
مگذار که حتی آب دادنِ گل های باغچه، به عادتِ آب دادن گل های باغچه تبدیل شود!
عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست، پیوسته نو کردنِ خواستنی ست که خود پیوسته خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن. تازگی، ذاتِ عشق است، و طراوت، بافت عشق. چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟!تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ