یافتن پست: #میترسم-این-سکوت

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1555250635341675_large.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
تو دیوانه‌ام-کند
"امن یجیب" و "جاثیه" خواندم که آمدی
لطفن بمان و راز دعا را به هم نریز...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو