یافتن پست: #مهدی_حاتمی

مهرابه
مهرابه
این همه
زیبا نباش
من نمیتوانم
این همه
دوستت داشته باشم!


مهرابه
مهرابه
هر قدمی
که بر میداری
آینه
بر صورتم
خطی می کشد
دورتر که میشوی
پیرتر میشوم...


مهرابه
مهرابه
بعد از تو
در من
پادشاه درمانده ای ست
که تمام
دارایی اش را
به تاراج
برده اند...
@dark_mind_me

مهرابه
مهرابه
من
همان
سرباز بی دفاعم
که تمام خودش را
در مرز پلک هایت
از یاد برده است...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو