یافتن پست: #مصطفی_نجفی_عمران

مهرابه
مهرابه
در کتاب زندگی ام
هی ورق می زنم

هی پیدا نمی کنم
چشم هایت صفحه ی چندم است ؟..


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو